Proponuję najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania.

W unikalny sposób podchodzę do każdego działania.

Czerpię z doświadczeń projektów, jakie realizowałam.

wystąpienia perswazyjne

Nowości
glowna1
Audyt szkoleń wewnętrznych
Szkolenia wewnętrzne nie zawsze wzbudzają u pracowników entuzjazm. Aby poprawić ich jakość, a tym samym znacznie podnieść skuteczność, warto wprowadzić zmiany.
Więcej...

Udane wystąpienie publiczne
W jaki sposób zorientować się, że wystąpienie publiczne przyniesie nam sukces, a nie porażkę? Czy można nauczyć się odczytywać sygnały zwiastujące jego powodzenie?
Więcej...
Wizerunek
glowna2
Personality Public Relations
Jakie elementy służą kształtowaniu profesjonalnego wizerunku osobistego? Dlaczego w relacjach zawodowych pełnią one obecnie tak istotną rolę? Istota Personality PR.
Więcej...

Zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym
Trening strategiczny, którego głównymi zagadnieniami są praktyczne instrumenty Public Relations oraz nowoczesne strategie postępowania w kryzysach wizerunkowych.
Więcej...
Komunikacja
glowna3
Trening medialny
Praktyczne warsztaty dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, specjalistów PR i innych osób reprezentujących swoją firmę lub instytucję w mediach masowych.
Więcej...

Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
Narzędzia komunikacji a kreatywność zespołu. Burza mózgów oraz inne skuteczne techniki twórczego rozwiązywania problemów w biznesie. Innowacyjne treningi praktyczne.
Więcej...
Wystąpienia
glowna4
Być dobrym mówcą
Jak zmierzyć się z trudnym przemówieniem lub innym wystąpieniem publicznym? Co zrobić, aby kontakt ze słuchaczami stał się przyjemnością? Jak zostać profesjonalnym mówcą?
Więcej...

Wystąpienia publiczne
Praktyczne szkolenie dla osób występujących publicznie oraz prowadzących prezentacje i debaty, realizowane według programu autorskiego. Zawiera wiele unikalnych ćwiczeń.
Więcej...
Prezentacje
glowna5
Techniki i media prezentacyjne
Istnieje kilka dobrych technik i mediów prezentacyjnych. Przedstawiając nasze wnioski na forum publicznym, nie jesteśmy skazani na najpopularniejsze formy multimedialne.
Więcej...

Trening prezentacji perswazyjnych
Czy można zdobyć zaufanie sceptycznie nastawionego gremium oraz przekonać innych do swoich idei? Jak przygotować scenariusz efektywnej i pełnej dynamiki prezentacji?
Więcej...
Etykieta
glowna6
Powitania międzynarodowe
Francuzi i Niemcy bywają podczas powitań niezwykle formalni. Japończycy i Skandynawowie wykazują się rezerwą. Inaczej przedstawia się rytuał powitań w krajach arabskich.
Więcej...

Szkolenia z etykiety w biznesie
„Savoir-vivre w relacjach zawodowych” oraz „Etykieta w biznesie międzynarodowym” to dwa autorskie szkolenia, które proponuję. Charakterystyka i zagadnienia obu programów.
Więcej...
Z praktyki
glowna6
Jak przygotować i wygłosić przemówienie
Wystąpienia publiczne wzbudzają u wielu liderów i ekspertów obawy. Najczęściej boją się oni, że w najmniej oczekiwanym momencie poproszeni zostaną o zabranie głosu.
Więcej...

Wystąpienia w mediach a sztuka słowa

Cenimy mówców, którzy operują poprawną, piękną oraz obrazową polszczyzną. Nie przepadamy za takimi, którzy posługują się językiem pokrętnym i bezbarwnym.
Więcej...