Aby dobrze przemawiać,
używaj zwykłych słów
i mów niezwykłe rzeczy.


Arthur Schopenhauer

 

Wystąpienia publiczne

 

Chcesz prezentować się na forum w sposób pewny oraz przekonujący?
Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu przemowy, prezentacji lub prelekcji?
Zamierzasz zorganizować szkolenie grupowe, które przeprowadzi kompetentny trener? 
Szukasz indywidualnego treningu, przygotowującego do wystąpienia przed kamerą lub ekranem komputera?

 

 

Do współpracy zaprasza trenerka o wieloletnim doświadczeniu, dyplomowany coach oraz autorka trzech książek na temat przemawiania publicznego. 

 

Szkolenia i coachingi

 

Zagadnienia, nad którymi pracujemy podczas treningów:

 

 • Jak przedstawić na forum treści, by zainteresować oraz zainspirować słuchaczy? 
 • W jaki sposób przemawiać językiem perswazji oraz budować wciągającą narrację? 
 • Jak wzmacniać treść przekazu odpowiednimi zachowaniami werbalnymi i awerbalnymi?
 • Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzem – w studiu telewizyjnym oraz radiowym? 
 • W jaki sposób sugestywnie prezentować się na ekranie komputera podczas wydarzeń zdalnych? 
 • Jak przeprowadzić efektywne webinarium i szkolenie online oraz nagrać świetny film edukacyjny? 

 

W trakcie treningów realizujemy ćwiczenia rejestrowane kamerą.

Online & offline

Tematy szkoleń prowadzonych w formule online oraz offline (dla grup i osób indywidualnych):

Wystąpienia publiczne
 

Prezentacje tematyczne
 

Retoryka w biznesie
 

Moderacja offline i online
 

Prowadzenie wideokonferencji

Webinaria i online teaching
 

Zdalne wystąpienia i prezentacje

Praca w trybie home office
 

Kompetencje

Elżbieta Żurek

Trener o 21-letnim stażu zawodowym. Wykładowca i praktyk komunikacji korporacyjnej oraz interpersonalnej. Szkoli z tematów: wystąpienia publiczne i medialne, prezentacje i moderacje online oraz offline, edukacja dorosłych w formie tradycyjnej i zdalnej. Doradza osobom publicznym. Przygotowuje do wywiadów przed kamerami mediów masowych. Pomaga w tworzeniu wystąpień konferencyjnych. Prowadzi zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych. Edukuje młodych trenerów. Działa w organizacji mówców i liderów Toastmasters International (w klubie TM Gdańsk pełniła funkcję wiceprezesa ds. edukacji). Pracuje w Polsce, Niemczech i Szwajcarii.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka rządu Republiki Federalnej Niemiec. Ukończyła Studia Podyplomowe Life & Business Coaching w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Absolwentka międzynarodowych kursów zawodowych: 
 

 • Learning and facilitating techniques in professional life (Techniki uczenia i facylitacji w życiu zawodowym), Grundtvig Programme, Team Srl, Genua/ Włochy, 
 • Modernes Unternehmensmanagement (Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem): E-Commerce/ Total Quality Management, Carl Duisberg Gesellschaft, Kolonia/ Niemcy.

Doświadczenia 

Prowadziła szkolenia i warsztaty dla osób reprezentujących następujące organizacje: Akademia Górniczo-Hutnicza, Bank Millennium, C. Hartwig Gdynia, Commercial Union Polska, Danfoss LPM Poland, DeLaval Poland, Elektrociepłownie Wybrzeże, Flextronics Poland, Fresenius Kabi Polska, Główny Urząd Statystyczny, GKN Driveline, Huawei, Kaufland, Komenda Główna Policji, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Straż Pożarna, Polpharma, Radmor, Rzeszowski Zakład Energetyczny, Skanska, Telekomunikacja Polska, UNEP/GRID, Uniwersytet Gdański, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Patentowy RP, VIVE Management, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. 

Publikacje 

Autorka książek: 

 • Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010,
 • Sztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004,
 • Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.

Ponadto autorka niemal pięćdziesięciu artykułów na temat komunikacji korporacyjnej oraz interpersonalnej, opublikowanych w czasopismach branżowych (m.in.: Praca.pl, Magazyn Manager, Zarządzanie i Rozwój).