Zarządzanie zespołem – produkcyjnym, projektowym, sprzedażowym. Szkolenie menedżerskie

Jak kierować tak różnymi ludźmi? W jaki sposób oceniać talenty poszczególnych osób? Jak zjednoczyć zespół wokół wspólnych celów? Co zrobić w sytuacjach kryzysowych? Zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie zespołem – produkcyjnym, projektowym, sprzedażowym”, które kierujemy między innymi do menedżerów, kierowników i liderów.

szkolmOpiekunem merytorycznym tematu, autorem programu oraz głównym trenerem prowadzącym szkolenie jest dr Paweł Błaszkiewicz.

Charakter szkolenia
Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formule dedykowanej (zamkniętej) lub o coaching z tego zakresu tematycznegoKorzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
 • określić swoją rolę liderów w organizacji
 • zdefiniować swoje cele w obszarze kompetencji menedżerskich
 • współpracować w zakresie działania na rzecz wspólnych celów
 • określić swój styl zarządzania
 • ocenić stopień dojrzałości zespołów
 • rozwijać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi oraz uświadomią sobie własne nawyki utrudniające zarządzanie innymi osobami.

Wiodące zagadnienia
 • Współczesne zadania kierownika
 • Źródła władzy kierownika – kiedy się do nich odwoływać?
 • Podnoszenie efektywności w warunkach wprowadzania zmiany, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu
 • Jak dopasować styl zarządzania zespołem do sytuacji i poziomu dojrzałości zespołu?
 • Analiza przykładów rozmów kierowniczych w odniesieniu do dominujących stylów w zarządzaniu i ich wpływu na relacje z pracownikiem
 • Delegowanie uprawnień – kiedy, komu, jak?
 • Ocena kluczowych kompetencji na danym stanowisku
 • Krytyka a informacja zwrotna
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych w czasie oceny pracy