Udane wystąpienie publiczne

art1W jaki sposób zorientować się, że nasze wystąpienie publiczne zakończy się sukcesem, a nie porażką? Jak odczytać sygnały zwiastujące powodzenie prowadzonej przez nas prezentacji na forum? Czy można nauczyć się interpretacji znaków, jakie pod adresem mówcy wysyłają słuchacze?
Elżbieta Żurek

Sukces wszelkich prezentacji i wystąpień na forum publicznym zależy od trzech ważnych elementów. Po pierwsze jako mówcy pamiętajmy, że słuchacze oczekują od nas nowych i przede wszystkim ciekawych informacji, zaprezentowanych w interesujący i niebanalny sposób. Po drugie zwracajmy uwagę na to, aby odbiorca każdej prezentacji był zawsze w centrum naszej uwagi. Po trzecie pamiętajmy, że słuchacze pragną - oczywiście w miarę możliwości - współuczestniczyć w prowadzonej przez nas prezentacji.

W jaki sposób w trakcie wystąpienia i prezentacji na forum zorientować się, że podążamy dobrą drogą? Jak jako mówcy możemy przekonać się, że wybrana przez nas treść oraz forma jej przedstawienia sprawdza się w danej grupie odbiorców?

Obserwuj zachowania

Analiza niektórych elementów zachowania słuchaczy może stanowić istotną wskazówkę dla osoby występującej na forum. Przyjrzyjmy się więc pewnym  symptomom, na podstawie których mówca jest w stanie wstępnie ocenić, czy jego prezentacja  lub wystąpienie publiczne zakończy się sukcesem.

Najistotniejsze z owych symptomów związane są bezpośrednio z zachowaniami awerbalnymi odbiorców. Jeżeli słuchacze nie rozglądają się po sali, w skupieniu patrzą w stronę mówcy, odpowiadają uśmiechem na jego uśmiech, potwierdzają skinięciami głowy to, iż w pełni zgadzają się z jego poglądami, można uznać to za pierwsze zwiastuny sukcesu. Zainteresowani tematem odbiorcy siedzą spokojnie na swoich miejscach, nie wyciągając się i nie bujając na krzesłach. Pozostają także najczęściej na tych samych miejscach aż do końca wystąpienia - chyba, że decydują się przesiąść na krzesło znajdujące się bliżej mówcy, co jest niewątpliwą oznaką zainteresowania tematem. Słuchacze nie wychodzą także grupami z sali w trakcie wystąpienia - np. po zamienieniu kilku słów z zasiadającymi w pobliżu osobami. Takie zachowanie oznaczałoby, że uczestnicy wymienili się najprawdopodobniej między sobą informacją, że wystąpienie jest ich zdaniem mało interesujące i nie warto wysłuchać go do końca.

 

Badaj poziom aktywności

art1

Odbiorcy powinni także pozytywnie reagować - np. śmiechem - na przytaczane przez mówcę anegdoty, żarty i dowcipy. Zainteresowani tematem słuchacze żywo i emocjonalnie ustosunkowują się do pojawiających się w treści wystąpienia przykładów praktycznych, a także interesujących przypadków i niecodziennych historii. Przykładem takich zachowań mogą być wyrażane przez uczestników komentarze i opinie, dotyczące m.in. osobistych doświadczeń na omawiany temat. Zaciekawieni wystąpieniem słuchacze chętnie zadają mówcy szereg niebanalnych pytań, a także aktywnie uczestniczą w inicjowanych przez niego dyskusjach. Warto podkreślić, że oznaką sukcesu jest fakt, iż do aktywności nie potrzeba odbiorców zachęcać.

Przyjrzyjmy się sytuacji, kiedy na sali prezentacyjnej dochodzi do sporu z osobą posiadającą inne poglądy niż prowadzący. Zauważmy, że takie sytuacje nie należą do rzadkości, co potwierdzają mówcy posiadający doświadczenia w prowadzeniu prezentacji przed różnymi audytoriami. Słuchacze w pełni usatysfakcjonowani treścią i formą wystąpienia decydują się na to, aby poprzeć poglądy mówcy w konfliktach z tzw. trudnym odbiorcą wyrażającym na forum kontrowersyjne opinie. Zdarza się, że w konsekwentny sposób przerywają jego wywody, bądź po prostu nie dopuszczają go do głosu. Takie zachowanie potwierdza, że audytorium w pełni identyfikuje się z mówcą. Jest to niewątpliwie kolejnym zwiastunem sukcesu wystąpienia.

Zwróćmy także uwagę na to, co dzieje się w czasie przerw oraz tuż po zakończeniu naszego wystąpienia lub prezentacji. Jeżeli w czasie wolnym pewna grupa słuchaczy pozostaje w sali, aby indywidualnie porozmawiać z prowadzącym i zadać kolejne pytania, to znaczy, że udało mu się rozbudzić zainteresowanie oraz zaintrygować audytorium. Takie zachowanie odbiorców jest kolejnym symptomem sukcesu.

Zachowaj zdrowy dystans

Zwróćmy uwagę na to, że opisanymi przeze mnie w tym artykule zachowaniami powinna charakteryzować się większość słuchaczy. Pewne osoby - nawet w trakcie niezwykle pasjonującego wystąpienia - będą wykazywać rezerwę. Z czego wynikać może taka postawa niektórych słuchaczy zgromadzonych na sali prezentacyjnej? Otóż takie zachowanie może być umotywowane np. ich negatywnym nastawieniem do osoby prowadzącej, bądź do tematu wystąpienia.

Dobrzy i doświadczeni mówcy zdają sobie sprawę z faktu, iż nigdy nie poprowadzą takiego wystąpienia, które w pełni zadowoli wszystkich odbiorców. Pamiętajmy, że naszym sukcesem jest usatysfakcjonowanie ok. 70-80% audytorium. Świadomość, że praktycznie żaden mówca nie zaspokoi potrzeb wszystkich słuchaczy, pozwoli nam podejść do każdego wystąpienia publicznego ze zdrowym dystansem. Nie musimy przecież za wszelką cenę starać się przekonać do siebie wszystkich - szczególnie tych, których charakteryzuje negatywne nastawienie. Pamiętajmy, że sukcesem jest zdobycie zaufania większości osób zgromadzonych na prowadzonej przez nas prezentacji.