Wystąpienia publiczne, czyli jak zostać dobrym mówcą - część 1

art1Czy istnieją niezawodne sposoby na to, aby perspektywa prezentacji przed szerokim gremium nie wywoływała w nas uczucia niechęci? W jaki sposób zmierzyć się z wystąpieniem publicznym? Co uczynić, aby kontakt z audytorium przestał być udręką, a stał się przyjemnością?

 

Elżbieta Żurek

Wystąpienia publiczne nie należą do zadań szczególnie przez nas lubianych. Pierwszym ważnym powodem tego - łagodnie mówiąc - braku entuzjazmu do prezentowania się na forum jest m.in. paraliżująca trema, która towarzyszy wielu osobom tuż przed momentem zmierzenia się z audytorium. Drugim powodem (bezpośrednio związanym z pierwszym) jest obawa o reakcję publiczności, która - jak przypuszczamy - będzie do nas sceptycznie nastawiona. O czym powinniśmy więc pamiętać w trakcie pracy nad wystąpieniem? W jaki sposób zmienić koszmar publicznego prezentowania się w przyjemność?

Przygotuj się perfekcyjnie

Świetnych mówców podziwiamy m.in. za swobodę i swadę, z jaką prezentują nawet z pozoru mało interesujące fakty. Zwróćmy jednak uwagę na to, że ich wystąpienia są wynikiem starannego przygotowania oraz posiadanego doświadczenia, a nie (jakby się wydawało) jedynie wrodzonego talentu. Osoby przygotowywane przeze mnie do wystąpień często wychodzą z założenia, że jedynie talent pozwala na przeprowadzenie świetnej prezentacji na forum - nie jest to prawdą, ponieważ wiele elementów można wypracować i wyćwiczyć.

Pamiętajmy, że im mniejszym doświadczeniem dysponujemy, tym lepiej powinniśmy się do wystąpienia przygotować - zarówno w sferze emocjonalnej, jak i merytorycznej. Emocje i merytoryka są ściśle ze sobą związane - nie ulega przecież wątpliwości, że osoba dobrze merytorycznie przygotowana czuje się pewniej w sferze swoich emocji.

Pracę nad wystąpieniem rozpocznijmy od starannego przygotowania jego treści i opracowania scenariusza - także na wypadek sytuacji nieprzewidzianych (np. nagła konieczność skrócenia czasu prezentacji), a nawet kryzysowych (m.in. trudne pytanie zadane przez słuchacza). Skupmy się przede wszystkim na temacie wystąpienia, który powinien być jasno zdefiniowany i czytelny dla odbiorcy. Przeanalizujmy cele, jakie zamierzamy osiągnąć. Szczegółowo opracujmy także kolejność prezentowanych przez nas informacji. Świadomość perfekcyjnie przygotowanego wystąpienia spowoduje, że uda nam się - choć częściowo - poskromić negatywne emocje i zapanować nad tremą.

Dostosuj się do audytorium

art1Dobre wystąpienie charakteryzuje się nie tylko wyrazistą i przemyślaną kompozycją, ale także dostosowaniem do potrzeb i preferencji audytorium. Nie ma uniwersalnej recepty na świetne wystąpienie - musi być ono jednak zorientowane (zarówno pod względem treści, jak i formy przekazu) na odbiorcę. Każde audytorium powinno być traktowane przez mówcę indywidualnie - różne grupy odbiorców charakteryzują się przecież innymi potrzebami, zainteresowaniami, a także różnym poziomem wiedzy na omawiany temat.

Audytoria różnić się mogą także preferencjami w zakresie formy prezentacji. Pewne grupy zainteresują się np. podanymi w sposób konkretny fachowymi danymi, inne - przykładami praktycznymi. Niektórzy słuchacze z radością wezmą udział w prezentacji, w której mówca zastosuje niekonwencjonalne sposoby przekazu treści merytorycznych, inni oczekiwać będą on niego tradycyjnych form. Dobry mówca powinien więc wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące audytorium, przed którym wystąpi, a audytorium odwzajemni się mu uwagą oraz zainteresowaniem.

Zwróćmy uwagę, że dostosowanie się do słuchaczy to jeden z istotnych kroków do celu, jakim jest polubienie wystąpień publicznych. Strach przed kontaktem ze sceptycznie nastawionymi do nas odbiorcami przestanie mieć uzasadnienie w sytuacji, kiedy spełnimy ich oczekiwania.

Zapanuj nad emocjami

Przyjrzyjmy się przygotowaniu w sferze emocjonalnej, które jest jednym z ważniejszych elementów gwarantujących sukces wystąpienia. Przed każdą prezentacją na forum postarajmy się na tyle ujarzmić nasze emocje, aby nie zawładnął nami paraliżujący stres - taki, który uniemożliwi nam realizację wcześniej ustalonego planu. Każdy z doświadczonych mówców wypracował sobie pewien model postępowania - zachęcam więc do znalezienia własnego, ponieważ w tym przypadku także nie istnieją uniwersalne recepty. Warto jednak wziąć pod uwagę pewne wskazówki.

Pamiętajmy więc przede wszystkim o tym, aby nie budować katastroficznych scenariuszy tego, co może się wydarzyć, ponieważ właśnie wszelkie negatywne przewidywania są przyczyną powstawania paraliżującej mówcę tremy. Jeżeli tuż przed wystąpieniem wyobrażamy sobie, że nasze pojawienie się na sali wywoła niechęć odbiorców, że z pewnością pomylimy zaplanowaną kolejność przedstawianych informacji, że powiemy coś, co spotka się z krytyką słuchaczy, to takie nastawienie nie ułatwi nam drogi do sukcesu.

W trakcie przygotowań do wystąpienia starajmy się myśleć w kategoriach pozytywnych - czyli raczej o czekającym nas sukcesie, nie zaś o porażce. Wyobraźmy sobie, że jeżeli nawet zapomnimy, co w danym momencie mieliśmy powiedzieć, zawsze możemy skorzystać z notatek lub po prostu potraktować zaistniałą sytuację z humorem. Jeżeli nasze opinie spotkają się z krytyką któregoś ze słuchaczy, to przyjmijmy, że ma on prawo do posiadania poglądów innych niż nasze. Takie nastawienie to jeden z warunków zmiany koszmaru zmagania się z wystąpieniem w przyjemność kontaktu z publicznością.