Personality Public Relations - kreowanie wizerunku osobistego w biznesie i polityce

art3Pojęcie Personality Public Relations robi współcześnie w świecie biznesu zawrotną karierę. Budzi jednak wiele pytań. Jakie elementy służą kształtowaniu profesjonalnego wizerunku osobistego? Dlaczego w relacjach zawodowych pełnią one obecnie tak istotną rolę?

 

 

Elżbieta Żurek

Pojęcie Personality Public Relations z impetem weszło w świat relacji zawodowych. Do tej pory to instrumenty Public Relations, służące budowaniu wizerunku korporacyjnego, budziły pytania, skłaniały do dyskusji, a nawet wzbudzały kontrowersje. Okazało się jednak, że skoro należy ciągle i metodycznie kształtować obraz organizacji, to w podobny sposób można budować wizerunek profesjonalistów, menedżerów, ekspertów.

Oba pojęcia są spokrewnione. Oba funkcjonują na jednej płaszczyźnie. Public Relations oraz Personality Public Relations uzupełniają się. Werner Niefer, jeden z najsłynniejszych menedżerów niemieckich (był m.in. prezesem zarządu koncernu Mercedes Benz AG), powiedział: „Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem zewnętrznego błysku, ale sprawą jakości całej konstrukcji”. Jeżeli jako „całą konstrukcję” potraktujemy działającą w określonych warunkach organizację, to zauważymy, że nie sposób zapomnieć o wizerunku jej reprezentantów.

Nie ulega wątpliwości, że na wizerunek korporacyjny istotny wpływ mają wszystkie osoby reprezentujące firmę, urząd, instytucję. Jednak najważniejszą rolę w jego budowaniu odgrywają ci pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z otoczeniem (a szczególnie z klientami).

Otoczenie biznesowe postrzega działające na rynku organizacje przez pryzmat osób, z którymi ma bezpośredni kontakt. Nie można więc mówić o pozytywnym wizerunku firmy lub instytucji bez odpowiednio reprezentujących ją charyzmatycznych menedżerów. Kształtując pozytywny wizerunek osobisty w sposób pośredni budujemy więc pozytywny obraz firmy lub instytucji, którą reprezentujemy.

Budowanie pozytywnego wizerunku osobistego powinno być istotne dla każdego, kto myśli o rozwoju zawodowym i umiejętnym kształtowaniu ścieżki kariery. Osoby odpowiednio kształtujące swój profesjonalny obraz nie tylko postrzegane są jako kompetentne i dysponujące wiedzą, ale także posiadają autorytet i cieszą się szacunkiem oraz sympatią otoczenia.

art3Kształtowaniu wizerunku osobistego służą wymienione i opisane poniżej elementy.

Kształtowanie siły tzw. pierwszego wrażenia
Nasz wygląd, ubiór, wyraz twarzy, sposób podania ręki na powitanie stanowią treść pierwszych kilkunastu sekund spotkania z nowo poznaną osobą. Często te z pozoru błahe elementy naszego wizerunku zewnętrznego decydują o późniejszej sympatii bądź antypatii osoby, z którą budujemy relacje.

Opanowanie sztuki operowania słowem
Dbałość o „urodę” wypowiadanych przez nas kwestii, dobór słownictwa adekwatnego do treści i odbiorcy komunikatu, przyjemny ton głosu oraz werbalne zabiegi służące podkreślaniu uprzejmego stosunku do rozmówcy to istotne elementy naszego wizerunku. Opanowanie sztuki operowania słowem dotyczy również korespondencji.

Panowanie nad gestami i mimiką
Nadmierna gestykulacja oraz brak panowania nad grymasami twarzy, których interpretacja nasuwa jedynie niemiłe skojarzenia, to oznaki braku klasy w zachowaniu. Uprzejmy wyraz twarzy i uśmiech często na niej goszczący, a także powściągliwość w gestach i mimice budują pozytywny wizerunek osobisty.

Umiejętność budowania autorytetu
Budowanie autorytetu w kontaktach z kolegami, podwładnymi, przełożonymi, klientami i kontrahentami opiera się m.in. na posiadanych kompetencjach, wiedzy oraz umiejętnościach pokonywania sytuacji trudnych i kryzysowych. Zachowanie tzw. klasy i uprzejmości w sytuacjach codziennych również służy budowaniu autorytetu. Posiadany autorytet to jeden z ważniejszych elementów wizerunku osobistego.

Opanowanie sztuki rozwiązywania konfliktów
Gotowość do mediacji oraz umiejętność kompromisowego rozwiązywania konfliktów to ważniejsze elementy składowe kompetencji kierowniczych. Osobiste umiejętności w tym zakresie stanowią swoistego rodzaju sztukę, którą warto opanować, budując pozytywny wizerunek.