Autoprezentacja medialna: jak występować przed kamerą

art2Wiele problemów w relacjach z mediami przysparzają nam wystąpienia w telewizji - szczególnie wtedy, kiedy odczuwamy tremę przed kontaktem z obnażającym nasze słabości okiem kamery. Jak najlepiej zaprezentować się w trakcie wywiadu telewizyjnego? Jakich zachowań unikać przed kamerą?

Elżbieta Żurek

Nie ulega wątpliwości,  że media masowe to idealna droga przekazu informacji opinii publicznej, którą stanowią m.in. potencjalni i obecni klienci oraz kontrahenci firmy. Pamiętajmy, że wizerunek firm, korporacji lub instytucji oceniany jest w wielu przypadkach przez pryzmat osób, które reprezentują je na zewnątrz. Kreując więc obraz organizacji, zwracajmy uwagę na wystąpienia w mediach jej wiodących menedżerów. Wydaje się, że najwięcej problemów sprawiają prezentacje przed kamerą, która bezlitośnie obnaża wszelkie słabe punkty każdego mówcy. Na jakie elementy należy więc zwracać uwagę przed oraz w trakcie wystąpienia w telewizji?

Po pierwsze: rzetelność
Każde wystąpienie w mediach traktuj poważnie - nawet, jeżeli dziennikarz poprosi ciebie o krótki komentarz. O ile to możliwe starannie przygotuj się do wypowiedzi. Miej świadomość, że twoja autoprezentacja w telewizji zauważona zostanie przez szeroki krąg odbiorców. Pamiętaj, że media - a szczególnie telewizja (także lokalna) - mają niezwykłą siłę oddziaływania, a twój wizerunek kreowany za ich pośrednictwem rzutuje na postrzeganie twojej firmy lub instytucji. Nie unikaj kontaktu z dziennikarzami wtedy, kiedy reprezentowana przez ciebie organizacja znajdzie się w kryzysie - w takiej sytuacji przyjmij postawę szczerości i otwartości.

Po drugie: przygotowanie
Przed każdym wystąpieniem przed kamerą przygotuj się starannie zarówno merytorycznie, jak i emocjonalnie. Zastanów się, jakie trudne pytania mogą paść ze strony dziennikarza. Przygotuj odpowiednie argumenty, które wzmocnią twoją wypowiedź. Postaraj się także poskromić emocje i pomyśleć o czekającym cię wyzwaniu w kategoriach sukcesu: pamiętaj, że nie ma nic gorszego niż myślenie o porażce tuż przed wejściem na wizję. Zadbaj także o wygląd zewnętrzny - świadomość, że dobrze się prezentujesz pozytywnie wpłynie na stan emocji i doda tobie pewności siebie. Przygotowując garderobę z myślą o prezentacji przed kamerą ostrożnie odnieś się do czerni, bieli i czerwieni. Pamiętaj, że tzw. telewizyjnymi kolorami są wszelkie odcienie niebieskiego (jasny błękit, błękit marynarski, granat) oraz wszelkie barwy pastelowe. Przed wejściem do studia telewizyjnego oddaj się w ręce profesjonalnych makijażystów - pamiętaj, że dzięki ich zabiegom będziesz przed kamerą lepiej wyglądać.

art2Po trzecie: samokontrola
Kontroluj twoje zachowania awerbalne (mowę ciała) pamiętając, że oko kamery bywa bezlitosne. Zwróć uwagę, że kamera demaskuje zbyt ekspresywną mimikę i gestykulację oraz problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Zachowuj więc naturalną i wyprostowaną postawę ciała, pamiętaj o sympatycznym wyrazie twarzy (często się uśmiechaj), zachowuj kontakt wzrokowy z partnerami, nie przesadzaj w gestykulacji (stosuj spokojne oraz otwarte ruchy dłoni i ramion). Zwróć uwagę, że nagrania demaskują wszelkie negatywne werbalne nawyki (np. przerywniki, chrząknięcia), które mogą być nieprzyjemne w odbiorze. Panuj więc nad głosem. Wypowiadając się pamiętaj także o pauzach i akcentach, dzięki którym buduje się dramaturgię przekazu.

Po czwarte: klasa w zachowaniu
W kontakcie z dziennikarzami zachowuj klasę - szczególnie wtedy, kiedy nie można cofnąć wypowiedzianych słów (ponieważ dany program telewizyjny realizowany jest np. „na żywo”). Nie mów więc źle o innych, powstrzymuj się od negatywnych komentarzy na temat konkurencji. Nie używaj także słów uznawanych za obraźliwe lub wyrażeń z języka potocznego. Nie staraj się także za wszelką cenę narzucać swojego punktu widzenia. Nie pozwól, aby poniosły cię emocje - nawet wtedy, kiedy dziennikarz zadaje kłopotliwe pytania, w których kryje się określony (zazwyczaj niewygodny dla nas) podtekst.

Po piąte: obrona przed manipulacją
Miej świadomość, że media mogą poddać ciebie manipulacjom - unikaj więc sytuacji, które mogą stać się ich powodem. Zwracaj uwagę na wypowiadane przez ciebie słowa, wyrażenia, metafory lub anegdoty. Pamiętaj, że określony fragment wypowiedzi, który pozbawiony zostanie szerszego kontekstu (i wykorzystany np. przez dziennikarza do podsumowania audycji), może zmienić sens twoich słów. Zwróć także uwagę, w jakim otoczeniu ma miejsce nagranie - jeżeli realizator programu poprosi ciebie o wypowiedź poza studiem telewizyjnym. Ustawienie głównego bohatera nagrania na tle wywołującym złe skojarzenia (np. zaniedbanego obiektu) może dyskredytować jego wypowiedź.