Wystąpienia publiczne – szkolenie

Szkolenie eksperckie dla osób występujących na forum publicznym, przemawiających, prowadzących debaty i prezentacje. Zawiera wiele unikalnych i autorskich ćwiczeń, w których m.in. wykorzystuje się kamerę. Szkolenie prowadzi Elżbieta Żurek – ekspert, osobisty trener wielu przedstawicieli świata biznesu i polityki oraz autorka trzech książek na temat wystąpień publicznych i prezentacji, w tym publikacji „Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka”.


Zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formule dedykowanej (zamkniętej)

Zapytaj o indywidualne sesje szkoleniowo-doradcze z tego zakresu tematycznego

art1
Informacje ogólne

Jak umiejętnie budować scenariusz oraz dramaturgię każdego wystąpienia? W jaki sposób świadomie wzmacniać siłę swojego przekazu słowem, głosem oraz mową ciała? Jak w praktyce zachowywać się jak pełni charyzmy mówcy, a także panować nad tremą pojawiającą się tuż przed wystąpieniem publicznym? W jaki sposób umiejętnie reagować na trudne i kłopotliwe pytania słuchaczy? Zapraszamy na eksperckie szkolenie „Wystąpienia publiczne”.


Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny. W planie zajęć przewidziano szereg indywidualnie profilowanych ćwiczeń (w tym z wykorzystaniem kamery), które charakteryzują się różnym stopniem trudności – od początkującego do zaawansowanego. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymują od trenera indywidualny feedback w formie wskazówek rozwojowych na przyszłość.Formuła zajęć

Eksperckie szkolenia na temat wystąpień publicznych prowadzone są w formule:
• zespołowej (kameralne grupy uczestników)
• indywidualnej (sesje szkoleniowo-doradcze).

Zajęcia indywidualne proponujemy osobom, które poszukują:
• wsparcia doświadczonego eksperta podczas przygotowań do ważnych wystąpień
• profesjonalnej pomocy przy realizacji nietypowych prezentacji tematycznych
• doradztwa podczas opracowywania scenariuszy ważnych przemówień
• zindywidualizowanego podejścia do zadania oraz zorientowania na cel.

Do kogo kierowane jest szkolenie?
Szkolenie eksperckie na temat wystąpień publicznych polecamy między innymi:
• mówcom, liderom, rzecznikom i ekspertom
• kadrze zarządzającej oraz menedżerom
• osobom występującym na forum publicznym i przedstawiającym swoje opinie
• prowadzącym debaty, spotkania, zebrania oraz prezentacje tematyczne i branżowe.

Wiodące zagadnienia
1. Charyzmatyczny mówca i efektowne wystąpienia, czyli w czym tkwi istota udanej prezentacji na forum
2. Elementy osobowości oraz umiejętności, na których warto budować wizerunek mówcy
3. Rola mowy ciała, techniki operowania głosem oraz stylu wypowiedzi w wystąpieniach publicznych
4. W jaki sposób zapanować nad tremą. Jak wzmacniać pewność siebie w kontakcie z audytorium
5. Zasady budowania dobrych scenariuszy wystąpień na forum
6. Przegląd technik i mediów prezentacyjnych
7. Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami wystąpienia
8. Ważne zasady interakcji, czyli jak współgrać z audytorium