Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka – Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1
Czy można polubić wystąpienia publiczne?
1.1. Przyczyny i przeszkody, czyli dlaczego nie lubimy występować publicznie
1.2. Mówca a sfera emocji
1.3. Merytoryczne przygotowanie do wystąpienia
1.4. W jaki sposób możemy jako mówcy oddziaływać na słuchaczy
1.5. Rodzaje wystąpień na forum
1.6. Początek przemowy i wystąpienia ad hoc
1.7. Polubić wystąpienia publiczne. Sprawdź się – kwestionariusz autodiagnozy
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Rozdział 2
Magiczne słowa: wizerunek i charyzma
2.1. Public relations oraz media relations. Zasady kształtowania relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu
2.2. Personality public relations, czyli kreowanie wizerunku osobistego
2.3. Instrumenty kształtowania profesjonalnego wizerunku osobistego
2.4. Siła pierwszego wrażenia w relacjach zawodowych a wystąpienia publiczne
2.5. Wizerunek medialny i charyzma – pojęcia, które zrobiły karierę
2.6. Cechy wyróżniające charyzmatyczne osobowości
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Rozdział 3
Aspekt zewnętrzny, czyli jak cię widzą, tak cię piszą
3.1. Dress code i etykieta ubioru służbowego
3.2. Ubiór potwierdzający profesjonalizm i kompetencje mówcy
3.3. Odstępstwa od reguły, czyli stroje nieformalne. Inne elementy wyglądu mówcy
3.4. Kolory w ubiorze profesjonalnego mówcy. Zasady magicznej dziewiątki
3.5. Elementy wyglądu mówcy występującego w telewizji. Trzy prawdy o kamerze
Podsumowanie rozdziału
Moja rada

Rozdział 4
Sukces tkwi w dobrym scenariuszu
4.1. Cechy i struktura dobrego wystąpienia
4.2. Zachowania, które charakteryzują profesjonalnego mówcę. Jak rozpoczynać wystąpienia publiczne
4.3. Treść i forma wystąpienia. Metoda czterech kroków
4.4. Przygotowanie elementów merytorycznych
4.5. Kończenie wystąpienia na forum  
4.6. Wystąpienia, którym towarzyszą elementy wizualne
Krok 1. Dobierz technikę i medium prezentacyjne
Krok 2. Określ czas prezentacji
Krok 3. Nadaj wystąpieniu tytuł lub hasło przewodnie
Krok 4. Ustal stałe elementy graficzne
Krok 5. Określ liczbę plansz prezentacyjnych
Krok 6. Podziel część wizualną wystąpienia na rozdziały
Krok 7. Przygotuj nagłówki poszczególnych plansz prezentacyjnych
Krok 8. Rozwiń nagłówki, dopisując do nich hasła i podpunkty
Krok 9. Dokonaj doboru materiału ilustracyjnego
Krok 10. Przygotuj planszę początkową oraz planszę końcową                                                                     
Podsumowanie rozdziału
Moja rada

Rozdział 5
Wszystko, co można powiedzieć bez słów
5.1. Body language, czyli zachowania awerbalne i ich interpretacja
5.2. Błędy najczęściej popełniane przez mówców. Mowa ciała jako element kulturowy
5.3. Jak zachowywać kontakt wzrokowy ze słuchaczami
5.4. Mimika profesjonalnego mówcy. Czy podczas wystąpienia wypada się uśmiechać
5.5. Postawa a odbiór słuchaczy
5.6. Siła gestykulacji, czyli o zachowaniach wspomagających przekaz perswazyjny
5.7. Współcześni mówcy a pulpit, podium i katedra. Czy podczas wystąpienia należy trzymać coś w dłoniach
5.8. Statycznie oraz dynamicznie, czyli o ruchu po dostępnej powierzchni
5.9. Zachowania awerbalne mówcy wspomagającego się mediami prezentacyjnymi
5.10. Mowa ciała przed kamerą
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Rozdział 6
Głos na forum i przed mikrofonem
6.1. Głos jako instrument
6.2. O melodyce wypowiedzi, czyli monotonia a żywiołowość
6.3. Tempo mówienia. Wolniej czy szybciej
6.4. Staranna wymowa a treść przekazu
6.5. Siła głosu. Kiedy mówić donośniej, a kiedy ciszej
6.6. Aksamitna, radiowa czy zdradzające emocje, czyli barwa głosu a odbiór słuchaczy
6.7. Budowanie dramaturgii wypowiedzi. Akcenty oraz pauzy
6.8. Technika operowania głosem przed mikrofonem
6.9. Jak ustrzec się chrypki i suchości w gardle, czyli o higienie głosu
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Rozdział 7
Jak nawiązać oraz podtrzymać kontakt ze słuchaczami
7.1. Zdania, które warto wypowiedzieć na początku wystąpienia
7.2. Jak mówić w jasny i prosty, lecz jednocześnie obrazowy sposób
7.3. Przekaz a odbiorcy, czyli postulat dostosowania
7.4. Odwołania do słuchaczy
7.5. Trzy zasady stylu wypowiedzi profesjonalnego mówcy
7.6. Wystąpienia a słowo pisane, czyli hasła, tytuły i podtytuły
7.7. O sztuce argumentacji
7.8. Słowa wzmacniające przekaz perswazyjny
7.9. Kiedy przytrafi się gafa, przejęzyczenie lub przeinaczenie
7.10. Wystąpienie a emocje. Specyfika słowa w relacjach z mediami
7.11. Jak bez przygotowania wygłosić dobre przemówienie
7.12. To, co należy powiedzieć na zakończenie
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Rozdział 8
Obraz jako wzmocnienie przekazu
8.1. Dokonywanie wyboru najlepszej techniki prezentacyjnej
8.2. Metody improwizacyjne. Wykorzystanie kart moderacyjnych podczas wystąpienia
8.3. Bardziej wymagające techniki prezentacyjne, które wspomagają mówcę
8.4. Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem różnych mediów
8.5. Przygotowanie profesjonalnych materiałów wizualnych
8.6. Zasady graficzne a kompozycja plansz prezentacyjnych
8.7. Kolory w materiałach wspomagających wystąpienie
8.8. O najlepszych krojach i formach czcionek
8.9. Ilustracje, symbole graficzne, diagramy
8.10. Uwagi na temat przygotowania elementów wspomagających przekaz
Podsumowanie rozdziału
Moja rada

Rozdział 9
Kiedy przydarzy się sytuacja trudna lub kryzysowa
9.1. Dociekliwi, Wszystkowiedzący, Krytyczni i inni, czyli typy słuchaczy
9.2. Kłopotliwe sytuacje, jakie mogą przytrafić się mówcy 
9.3. Trudni odbiorcy a metoda pochwały
9.4. Technika odroczenia
9.5. Kiedy wypada ganić – reakcje mówcy w wyjątkowych sytuacjach
9.6. Zestawienie trzech metod postępowania z trudnymi słuchaczami
9.7. Sposoby odpowiadania na niełatwe pytania
9.8. Mówca w relacjach z mediami. Niebezpieczeństwo manipulacji
9.9. Kryzysy wizerunkowe a otoczenie
9.10. O wadze zachowania się  zgodnie z zasadami etykiety
Podsumowanie rozdziału
Moja rada

Rozdział 10
Mówca, który współdziała z odbiorcami
10.1. Zachowania mówcy, potwierdzające dobry kontakt ze słuchaczami
10.2. Oczekiwania, uwaga i współuczestnictwo, czyli o tym, co przybliża do odbiorców
10.3. Symptomy interakcji – po czym poznać, że wystąpienie zakończy się sukcesem
10.4. Aranżacja przestrzeni sali prezentacyjnej. Układ miejsc a charakter wystąpienia
10.5. Dodatkowe materiały informacyjne, towarzyszące wystąpieniu
10.6. Mówca prezentujący materiały wizualne. Działania służące aktywizacji słuchaczy
10.7. Wydarzenia, podczas których zaplanowane są przemowy
Podsumowanie rozdziału
Moje rady

Zakończenie

Test
Sprawdź swoją wiedzę o wystąpieniach publicznych
Prawidłowe odpowiedzi w teście z wiedzy o wystąpieniach publicznych

Dziesięć zasad wystąpień perswazyjnych

Wskazówki dla początkującego mówcy

Wystąpienia publiczne w aforyzmach i cytatach

Bibliografia

Źródło:

Elżbieta Żurek
Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka
ISBN: 978-83-7561-073-4
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2010

Informacje o książce

Wstęp

Kup książkę