Trening medialny

Szkolenie interaktywne dla rzeczników prasowych, liderów, mówców, menedżerów i polityków. Jak udzielać wywiadów, występować przed kamerą, wygłaszać oświadczenia oraz prowadzić konferencje prasowe? Szkolenie prowadzi Elżbieta Żurek – trener medialny, autorka książki „Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka”.

Zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formule dedykowanej (zamkniętej)

Zapytaj o indywidualne sesje szkoleniowo-doradcze z tego zakresu tematycznego

artn2Informacje ogólne

Jak budować pozytywny wizerunek firmy, instytucji i organizacji w mediach? Co to znaczy być osobą medialną? Jak pozbyć się obaw oraz tremy w kontakcie z kamerą i mikrofonem? W jaki sposób najlepiej zaprezentować się na forum, a także w trakcie wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego? Jak kształtować udane kontakty z dziennikarzami? Zapraszamy na interaktywny trening medialny.

Charakter szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny – w jego planie przewidziano szereg indywidualnie profilowanych ćwiczeń i zadań praktycznych z wykorzystaniem kamery. Nagrany materiał prezentowany jest  na forum i szczegółowo omawiany przez trenera (wraz z wytyczeniem indywidualnych obszarów do rozwoju).

Formuła zajęć
Treningi medialne prowadzone są w formule:
• zespołowej (kameralne grupy uczestników)
• indywidualnej (sesje szkoleniowo-doradcze).

Do kogo kierowane jest szkolenie?
Trening medialny – w formule indywidualnej lub grupowej – proponujemy osobom, które:
• reprezentują korporacje, firmy, instytucje lub organizacje mające częste kontakty z przedstawicielami prasy, radia i telewizji
• poszukują wskazówek, jak umiejętnie komunikować się ze środkami masowego przekazu oraz jak tworzyć najlepsze standardy w tym zakresie
• pragną świadomie kształtować swój wizerunek publiczny w prasie, radiu i telewizji
• chcą bez obaw wypowiadać się przed kamerą oraz mikrofonem, a także udzielać wywiadów w prasie.

Do udziału w treningach medialnych zapraszamy między innymi:
• liderów i polityków
• ekspertów i doradców
• kadrę zarządzająca oraz menedżerów
• rzeczników i pracowników biur prasowych
• specjalistów Public Relations.

Wiodące zagadnienia
1.  Istota profesjonalnej autoprezentacji przed kamerą i mikrofonem – złote zasady             
2.  Polityka informacyjna i standardy kształtowania relacji ze środkami masowego przekazu
3.  Specyfika kontaktów z dziennikarzami reprezentującymi dzienniki i periodyki, a także prasę ogólną oraz branżową
4.  Wypowiedzi eksperckie w telewizji – przygotowanie, realizacja, ewaluacja
5.  Wygłaszanie oświadczeń i exposé przed kamerą
6.  Kontakt z przedstawicielami mediów masowych w sytuacjach kryzysowych
7.  Wywiady telewizyjne w praktyce
8.  Sposoby odpowiadania na pytania dziennikarzy oraz obrona przed krytyką i niesłusznymi oskarżeniami
9.  Praktyka przygotowania oraz przeprowadzania konferencji prasowych i innych spotkań z dziennikarzami
10. Metody unikania manipulacji medialnych