Wystąpienia perswazyjne

Szkolenie o charakterze interaktywnych warsztatów. Oryginalny program autorski oraz unikalne ćwiczenia praktyczne (w tym z wykorzystaniem kamery). Innowacyjne podejście do zagadnienia.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    umiejętnie wzmacniać siłę przekonywania podczas wszelkich wystąpień na forum  
•    dbać o sugestywność swojego przekazu w każdej sytuacji prezentacji publicznej
•    odpowiednio przedstawiać swoje poglądy, a także niepopularne decyzje i opinie
•    wypowiadać się na forum ciekawie, obrazowo i niebanalnie
•    przygotowywać scenariusze wystąpień dostosowane do preferencji słuchaczy.

Wiodące zagadnienia
1.    Osobowość oraz umiejętności mówcy a wystąpienia perswazyjne w biznesie, mediach i polityce
2.    Istota przekazu perswazyjnego w wystąpieniach publicznych i prezentacjach na forum
3.    Styl wypowiedzi perswazyjnych oraz sztuka argumentacji
4.    Materiał merytoryczny oraz przygotowanie mówcy do wystąpienia perswazyjnego
5.    Dostosowanie scenariusza wystąpienia do celu przekazu, sytuacji i profilu odbiorców
6.    Elementy wspomagające skuteczny przekaz perswazyjny podczas wystąpień publicznych i medialnych
7.    Mówca a adresaci wystąpienia perswazyjnego. Zasada interakcji
8.    Trudne oraz nieprzewidziane sytuacje w relacjach ze słuchaczami wystąpienia perswazyjnego