Wystąpienia medialne

Warsztaty praktyczne dla osób reprezentujących swoją firmę i instytucję w mediach (m.in. dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, specjalistów PR). Przygotowanie do wystąpień przed kamerą.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą:
•    umiejętnie reprezentować swoją firmę i instytucję w środkach masowego przekazu
•    stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami
•    świadomie kształtować swój wizerunek w prasie, radiu i telewizji
•    w śmiały i ciekawy sposób budować wypowiedzi eksperckie w mediach
•    bez obaw występować przed kamerą oraz mikrofonem, a także udzielać wywiadów.

Wiodące zagadnienia

1.    Mówca medialny (cechy i umiejętności) a standardy sztuki wystąpień
2.    Specyfika wystąpień w mediach ogólnych oraz specjalistycznych i branżowych
3.    Wystąpienia w telewizji. Zasady autoprezentacji przed kamerą
4.    Praktyka udzielania wypowiedzi eksperckich i wywiadów w telewizji
5.    Wystąpienia w radiu oraz zasady autoprezentacji przed mikrofonem
6.    Praktyka wystąpień podczas konferencji prasowych
7.    Metody odpowiadania na trudne i niewygodne pytania dziennikarzy
8.    Wygłaszanie oświadczeń dla mediów w sytuacjach trudnych i kryzysowych