Wystąpienia publiczne

Praktyczne szkolenie dla osób występujących na forum publicznym, przemawiających, prowadzących debaty i prezentacje. Zawiera wiele unikalnych ćwiczeń, w których m.in. wykorzystuje się kamerę.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą:
• umiejętnie budować scenariusz oraz dramaturgię każdego wystąpienia
• świadomie wzmacniać siłę swojego przekazu słowem, głosem oraz mową ciała
• zachowywać się jak pełni charyzmy mówcy
• panować nad tremą pojawiającą się tuż przed wystąpieniem publicznym
• umiejętnie reagować na trudne i kłopotliwe pytania słuchaczy.

Wiodące zagadnienia
1. Charyzmatyczny mówca i efektowne wystąpienia, czyli w czym tkwi istota udanej prezentacji na forum
2. Elementy osobowości oraz umiejętności, na których warto budować wizerunek mówcy
3. Rola mowy ciała, techniki operowania głosem oraz stylu wypowiedzi w wystąpieniach publicznych
4. W jaki sposób zapanować nad tremą. Jak wzmacniać pewność siebie w kontakcie z audytorium
5. Zasady budowania dobrych scenariuszy wystąpień na forum
6. Przegląd technik i mediów prezentacyjnych
7. Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami wystąpienia
8. Ważne zasady interakcji, czyli jak współgrać z audytorium