Trening prezentacji perswazyjnych

Czy można zdobyć zaufanie sceptycznie nastawionego gremium? W jaki sposób przekonać innych do swoich idei? Jak przygotować scenariusz efektywnej oraz pełnej dynamiki prezentacji perswazyjnej?


Charakter szkolenia:
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• zmierzyć się z trudną prezentacją lub wystąpieniem na forum
• przeprowadzać profesjonalne prezentacje informacyjne oraz perswazyjne
• zdobywać zaufanie sceptycznie nastawionego gremium
• świadomie kształtować relacje z krytycznie nastawionymi odbiorcami
• umiejętnie prowadzić debaty, spotkania problemowe, dyskusje w zespołach.

Wiodące zagadnienia
1. Prezentacje informacyjne, perswazyjne, sprzedażowe, produktowe i ich specyfika
2. Merytoryczne przygotowanie do trudnej prezentacji na forum w różnych sytuacjach zawodowych
3. Jak przed ważną prezentacją radzić sobie ze stresem. W jaki sposób opanować emocje
4. Ważne zasady budowania scenariusza efektywnej prezentacji perswazyjnej
5. Elementy kształtowania oraz wzmacniania dynamiki prezentacji
6. Wystąpienia na forum a techniki i media prezentacyjne
7. Trudne oraz nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami wystąpienia (sceptycyzm, opór, krytyka, agresja)
8. Dobre praktyki prowadzenia debat, spotkań problemowych i dyskusji w zespołach