Prezentacje tematyczne i handlowe

W jaki sposób przeprowadzić profesjonalną prezentację tematyczną, sprzedażową oraz produktową? Szkolenie zawierające ćwiczenia praktyczne bazujące na przykładach z życia zawodowego.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili:
• przygotować oraz przeprowadzić ciekawą prezentację tematyczną, handlową, produktową i branżową
• odpowiednio dobrać technikę i medium prezentacyjne do danej sytuacji
• wzmacniać siłę przekazu werbalnego swoją postawą, a także dodatkowymi elementami wizualnymi
• zachowywać równowagę pomiędzy treścią przekazywaną odbiorcom a formą prezentacji.

Wiodące zagadnienia
1. Treść i forma, czyli jak przygotować dobry plan prezentacji tematycznej, handlowej, produktowej lub branżowej
2. Mówca a skuteczna prezentacja tematyczna wzbogacona elementami wizualnymi
3. Ważne elementy mowy ciała oraz techniki operowania głosem profesjonalnego mówcy
4. Techniki i media prezentacyjne. Czy prezentacja multimedialna sprawdza się w każdej sytuacji?
5. Zasady przygotowania elementów wizualnych wzbogacających przekaz werbalny
6. Styl wypowiedzi. Zabiegi werbalne służące nawiązywaniu dobrego kontaktu ze słuchaczami
7. Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami prezentacji handlowej
8. Jak radzić sobie z oporem, sceptycyzmem i krytyką ze strony słuchaczy