Trening prowadzenia efektywnych spotkań i zebrań

Zasady realizacji efektywnych spotkań tematycznych oraz skutecznych zebrań problemowych. Twórcza praca w trakcie burzy mózgów. Praktyczny trening zawierający wiele ćwiczeń.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• profesjonalnie przeprowadzać efektywne spotkania i zebrania
• prowadzić z sukcesem sesje problemowe i debaty
• planować przebieg skutecznych spotkań i zebrań
• świadomie wzmacniać siłę swojego przekazu słowem, głosem oraz mową ciała
• umiejętnie reagować na trudne i kłopotliwe sytuacje w czasie spotkań i zebrań.

Wiodące zagadnienia
1. Efektywne spotkania tematyczne, zebrania i sesje problemowe oraz debaty
2. Złote zasady planowania oraz przygotowywania agendy każdego zebrania
3. Rola osoby prowadzącej spotkanie tematyczne lub zebranie
4. Sesje problemowe (w tym burze mózgów) i ich specyfika
5. Jak twórczo oraz efektywnie pracować w trakcie zebrań i sesji problemowych
6. Jak kreatywnie podejść do prezentacji na forum wypracowanych przez zespół idei
7. Mapy myśli i inne elementy wspomagające realizację efektywnych spotkań problemowych
8. Profesjonalne pakiety z materiałami pomocniczymi dla uczestników zebrań i sesji