Wystąpienia i prezentacje

Wystąpienia publiczne

Praktyczne szkolenie dla osób występujących na forum publicznym, przemawiających, prowadzących debaty i prezentacje. Zawiera wiele unikalnych ćwiczeń, w których m.in. wykorzystuje się kamerę.

Więcej: Wystąpienia publiczne

   

Wystąpienia medialne

Warsztaty praktyczne dla osób reprezentujących swoją firmę i instytucję w mediach (m.in. dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, specjalistów PR). Przygotowanie do wystąpień przed kamerą.

Więcej: Wystąpienia medialne

   

Wystąpienia perswazyjne

Szkolenie o charakterze interaktywnych warsztatów. Oryginalny program autorski oraz unikalne ćwiczenia praktyczne (w tym z wykorzystaniem kamery). Innowacyjne podejście do zagadnienia.

Więcej: Wystąpienia perswazyjne

   

Trening prezentacji perswazyjnych

Czy można zdobyć zaufanie sceptycznie nastawionego gremium? W jaki sposób przekonać innych do swoich idei? Jak przygotować scenariusz efektywnej oraz pełnej dynamiki prezentacji perswazyjnej?

Więcej: Trening prezentacji perswazyjnych

   

Prezentacje tematyczne i handlowe

W jaki sposób przeprowadzić profesjonalną prezentację tematyczną, sprzedażową oraz produktową? Szkolenie zawierające ćwiczenia praktyczne bazujące na przykładach z życia zawodowego.

Więcej: Prezentacje tematyczne i handlowe

   

Trening prowadzenia efektywnych spotkań i zebrań

Zasady realizacji efektywnych spotkań tematycznych oraz skutecznych zebrań problemowych. Twórcza praca w trakcie burzy mózgów. Praktyczny trening zawierający wiele ćwiczeń.

Więcej: Trening prowadzenia efektywnych spotkań i zebrań