Wizerunek publiczny i medialny

Warsztaty kreowania wizerunku osobistego w mediach oraz na forum publicznym dla liderów, mówców i menedżerów. Kształtowanie profesjonalnych relacji w biznesie, administracji i polityce.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
• godnie i umiejętnie reprezentować firmę, instytucję i organizację w otoczeniu
• świadomie kształtować swój wizerunek jako godnego zaufania profesjonalisty
• wzmacniać te elementy osobowości, które są wyznacznikami charyzmatycznego lidera i menedżera
• profesjonalnie prezentować się w środkach masowego przekazu
• kształtować kontakty w relacjach zawodowych zgodnie z zasadami etykiety.

Wiodące zagadnienia
1. Wizerunek osobisty liderów, mówców i menedżerów a wizerunek firmy, instytucji i organizacji
2. Instrumenty budowania pozytywnego wizerunku publicznego oraz medialnego
3. Kształtowanie relacji ze środkami masowego przekazu
4. Wizerunek publiczny a wystąpienia na forum
5. Budowanie autorytetu w świecie biznesu, administracji i polityki
6. Asertywność a wizerunek publiczny i medialny
7. Ważne zasady etykiety a sztuka kształtowania relacji w biznesie, administracji i polityce

Warsztaty kreowania wizerunku osobistego w mediach oraz na forum publicznym dla liderów, mówców i menedżerów. Kształtowanie profesjonalnych relacji w biznesie, administracji i polityce.

Charakter szkolenia

Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu jego uczestnicy będą:

· godnie i umiejętnie reprezentować firmę, instytucję i organizację w otoczeniu

· świadomie kształtować swój wizerunek jako godnego zaufania profesjonalisty

· wzmacniać te elementy osobowości, które są wyznacznikami charyzmatycznego lidera i menedżera

· profesjonalnie prezentować się w środkach masowego przekazu

· kształtować kontakty w relacjach zawodowych zgodnie z zasadami etykiety.

Wiodące zagadnienia

1. Wizerunek osobisty liderów, mówców i menedżerów a wizerunek firmy, instytucji i organizacji

2. Instrumenty budowania pozytywnego wizerunku publicznego oraz medialnego

3. Kształtowanie relacji ze środkami masowego przekazu

4. Wizerunek publiczny a wystąpienia na forum

5. Budowanie autorytetu w świecie biznesu, administracji i polityki

6. Asertywność a wizerunek publiczny i medialny

7. Ważne zasady etykiety a sztuka kształtowania relacji w biznesie, administracji i polityce