Profesjonalna autoprezentacja i pozytywny wizerunek w relacjach zawodowych

Personality Public Relations w praktyce, czyli w jaki sposób budować wizerunek osoby profesjonalnej oraz godnej zaufania. Ważne zasady autoprezentacji. Szkolenie o charakterze treningu praktycznego.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
• prezentować się jako osoby kompetentne oraz godne zaufania
• kształtować pozytywny wizerunek osobisty oraz wizerunek swojej organizacji
• świadomie i umiejętnie reprezentować swoją firmę w otoczeniu biznesowym
• wzmacniać elementy osobowości wspomagające profesjonalną autoprezentację
• umiejętnie kształtować swój przekaz w warstwie werbalnej oraz awerbalnej.

Wiodące zagadnienia
1. Wizerunek osobisty menedżera, specjalisty i profesjonalisty a wizerunek organizacji, którą reprezentuje
2. Personality Public Relations - zarządzanie wizerunkiem osobistym
3. Praktyczne instrumenty służące kształtowaniu wizerunku osobistego
4. Ważne zasady autoprezentacji osoby kompetentnej oraz godnej zaufania
5. Aktywna komunikacja z klientami, kontrahentami i partnerami w biznesie
6. Umiejętności osobiste a wizerunek: wystąpienia publiczne, prezentacje na forum, charyzma
7. Mapa zachowań, czyli mocne i słabe strony autoprezentacji oraz profesjonalnego wizerunku
8. Etykieta życia zawodowego a wizerunek osobisty. Jak nie popełniać najczęstszych błędów w kontaktach służbowych