Trening wizerunkowo - medialny

Praktyczne szkolenie dla osób, które pragną świadomie kształtować wizerunek swojej firmy, instytucji i organizacji, a także umiejętnie reprezentować ją w relacjach z otoczeniem (również w mass mediach).


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
• świadomie budować swój profesjonalny wizerunek osobisty
• wzmacniać elementy osobowości, które są wyznacznikami profesjonalnego pracownika i charyzmatycznego szefa
• godnie reprezentować swoją firmę lub instytucję w otoczeniu - także w relacjach z mass mediami
• umiejętnie budować sugestywność swojego przekazu oraz siłę przekonywania.

Wiodące zagadnienia
1. Rola środowisk opiniotwórczych, grup lobbingowych oraz otoczenia biznesowego w kształtowaniu wizerunku
2. Public Relations a Personality Public Relations, czyli wizerunek osobisty oraz korporacyjny
3. Rola zespołu w kształtowaniu spójnego obrazu firmy, urzędu i instytucji
4. Działania komunikacji wewnętrznej służące wzmacnianiu identyfikacji pracowników z firmą (tzw. Internal Relations)
5. Trudne sytuacje w życiu zawodowym (konflikty w gronie współpracowników, kwestie sporne z klientami)
6. Praktyczne instrumenty służące kształtowaniu profesjonalnego wizerunku menedżera, specjalisty, eksperta
7. Zasady kształtowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu