Przywództwo

Jak wpływać na ludzi poprzez wizję? W jaki sposób zbudować autorytet, nie korzystając z kar i nagród? Jak porwać ludzi do działania? Co zrobić w sytuacji oporu i braku motywacji?


Charakter szkolenia

Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • stosować techniki wzbudzania zaangażowania
 • określać długofalowe cele
 • inspirować do działań w kierunku szczegółowo opracowanej wizji
 • przeprowadzać zmiany organizacyjne
 • rozwijać innych
 • motywować poprzez angażowanie innych do realizacji celu.

Wiodące zagadnienia

 1. Władza lidera
 2. Cechy charyzmatycznych przywódców
 3. Trudne rozmowy lidera
 4. Badania 360 stopni dotyczące zachowania lidera
 5. Indywidualny plan doskonalenia zdolności do przewodzenia innym
 6. Mity na temat przywództwa
 7. Mój styl przywództwa
 8. Przywództwo transformacyjne – klucz do sukcesu w XXI w.
 9. Warsztat umiejętności osobistych lidera