Proaktywność, czyli sztuka zarządzania

Co wyróżnia ludzi osiągających ponadprzeciętne wyniki w pracy? Jak planować działania? Na czym polega skuteczne wykorzystanie czasu? Praktyczny trening proaktywności.


Charakter szkolenia

Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • wzmocnić swoje zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania
 • zwiększyć poziom inicjatywy własnej i innych pracowników
 • stosować narzędzia zarządzania projektami i zarządzania zmianą
 • unikać postawy reaktywnej w sytuacjach zawodowych
 • rozwijać swój wpływ na wykonywaną pracę
 • stosować techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiodące zagadnienia

 1. Miejsce proaktywności w codziennej pracy
 2. Specjalista reaktywny a proaktywny. Różnica na poziomie postawy/ zachowań
 3. Hierarchizacja celów
 4. Sposób formułowania celów
 5. Style myślenia i ich wykorzystanie w zespole: metoda Kapeluszy DeBono
 6. Rozwijanie postawy proaktywności
 7. Rodzaje celów: ciągłe, dynamiczne, ilościowe, jakościowe, twarde, miękkie itp.
 8. Sposób postawienia problemu i jego wpływ na tworzone opcje rozwiązań. Redefinicja problemu. Rozróżnienie na problemy konwergencyjne i dywergencyjne
 9. Zachowania, postawy i okoliczności wspomagające i utrudniające myślenie kreatywne
 10. Diagnoza własnego stylu pracy
 11. Eliminowanie niekorzystnych nawyków w zachowaniach w pracy