Zarządzanie zespołem – produkcyjnym, projektowym, sprzedażowym

Jak kierować tak różnymi ludźmi? W jaki sposób oceniać talenty poszczególnych osób? Jak zjednoczyć zespół wokół wspólnych celów? Co zrobić w sytuacjach kryzysowych?


Charakter szkolenia

Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • określić swoją rolę liderów w organizacji
 • zdefiniować swoje cele w obszarze kompetencji menedżerskich
 • współpracować w zakresie działania na rzecz wspólnych celów
 • określić swój styl zarządzania
 • ocenić stopień dojrzałości zespołów
 • rozwijać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi oraz uświadomią sobie własne nawyki utrudniające zarządzanie innymi osobami.

Wiodące zagadnienia

 1. Współczesne zadania kierownika
 2. Podnoszenie efektywności w warunkach wprowadzania zmiany, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu
 3. Delegowanie uprawnień – kiedy, komu, jak?
 4. Krytyka a informacja zwrotna
 5. Zasady udzielania informacji zwrotnych w czasie oceny pracy
 6. Źródła władzy kierownika – kiedy się do nich odwoływać?
 7. Jak dopasować styl zarządzania zespołem do sytuacji i poziomu dojrzałości zespołu?
 8. Analiza przykładów rozmów kierowniczych w odniesieniu do dominujących stylów w zarządzaniu i ich wpływu na relacje z pracownikiem
 9. Ocena kluczowych kompetencji na danym stanowisku