Praca zespołowa

Dlaczego praca zespołowa może być mniej efektywna niż indywidualna? Jak ją wykorzystać do rozwiązywania problemów? Jak pracować w grupie ekspertów, specjalistów oraz w sytuacji istnienia relacji służbowych?


Charakter szkolenia

Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • zbudować efektywny zespół
 • stosować różne techniki organizacji pracy w grupie
 • rozpoznawać role osób zaangażowanych w pracę zespołową
 • organizować system komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a innymi osobami w organizacji
 • monitorować i reagować na różne zachowania członków grupy.

Wiodące zagadnienia

 1. Zespół a grupa – warunki istnienia zespołu
 2. Korzyści pracy zespołowej
 3. Zasady efektywnej pracy zespołu (zasada różnorodności, współpracy i aktywności)
 4. Typologia ról zespołowych w wymiarze zadaniowym i interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu
 5. Kompetencje merytoryczne i społeczne członków zespołu
 6. Modele komunikacji w organizacji i ich konsekwencje dla przepływu informacji
 7. Techniki aktywnego słuchania: m.in. parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie
 8. Selekcja istotnych informacji
 9. Normy grupowe
 10. Fazy rozwoju grupy
 11. Potencjalne zagrożenia w pracy zespołowej
 12. Techniki zwiększające zaangażowanie w pracę zespołową
 13. Ocena pracy zespołowej