Rozwiązywanie konfliktów

Co dobrego wynika z konfliktów w organizacjach? Jak kontrolować poziom konfliktów? Kiedy koszty społeczne konfliktu przekraczają korzyści dla firmy? Praktyczny trening umiejętności interpersonalnych.


Charakter szkolenia

Trening umiejętności interpersonalnych
Warsztat diagnostyczny

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • analizować przyczyny i przebieg konfliktu
 • diagnozować własny styl reagowania na konflikt
 • doskonalić umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach konfliktowych
 • zrozumieć własną, specyficzną reakcję na stres w konflikcie
 • kontrolować poziom zaangażowania w konflikt
 • zapobiegać kumulacji negatywnych emocji.

Wiodące zagadnienia

 1. Współczesne koncepcje dotyczące konfliktu
 2. Co to znaczy, że mamy konflikt?
 3. Poziomy konfliktu w organizacji i w relacjach społecznych
 4. Pozytywy konfliktu dla zespołu i organizacji
 5. Konstruktywny vs. niszczący przebieg konfliktu
 6. Termometr konfliktu – ocena sytuacji konfliktowych
 7. Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową
 8. Etapy działania w czasie rozwiązywania problemów
 9. Analiza sytuacji z pracy uczestników
 10. Jak walczyć z krytycyzmem innych?
 11. Analiza najczęściej występujących konfliktów – opracowanie optymalnych strategii ich rozwiązywania
 12. Fizjologia stresu. Mechanizm reakcji stresowej. ‘Punkt mniejszej odporności’ – poznanie specyfiki własnej reakcji na stres. Skutki kumulacji stresu
 13. Osobowość jako czynnik sprzyjający reakcjom stresowym
 14. Przegląd modeli radzenia sobie ze stresem, 3 modele ‘copingu’ – zadaniowy/ emocjonalny/ ucieczkowy – wraz z oceną ich skuteczności, możliwości zastosowana określonych strategii w poszczególnych sytuacjach
 15. Dystansowanie się do zdarzeń poprzez stosowanie technik asertywnych (wyrażanie emocji, potrzeb, oczekiwań)