Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie

W jaki sposób zmienić w sukces trudną sytuację, w jakiej znalazła się firma? Jak planować i wdrażać działania antykryzysowe w komunikacji wewnętrznej oraz w relacjach z otoczeniem korporacyjnym?


Charakter szkolenia
Trening strategiczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• umiejętnie budować pozytywny wizerunek organizacji oraz kształtować politykę informacyjną w sytuacji kryzysu
• wykorzystywać w praktyce wszelkie antykryzysowe narzędzia Public Relations
• przejąć na siebie funkcję lidera PR-owskiego sztabu antykryzysowego
• umiejętnie komunikować się z mediami masowymi, kiedy firma znajdzie się w sytuacji trudnej lub kryzysowej.

Wiodące zagadnienia
1. Jak z wykorzystaniem narzędzi Public Relations zmienić w sukces sytuację kryzysową, w jakiej znalazła się firma
2. Planowanie i wdrażanie działań antykryzysowych w komunikacji wewnętrznej oraz z otoczeniem korporacyjnym
3. Działania komunikacji wewnętrznej wspomagające integrację pracowników i ich poczucie identyfikacji z firmą
4. Charyzmatyczny lider i jego rola w organizacji, której grozi kryzys wizerunkowy
5. Komunikacja w sytuacji kryzysowej ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet)
6. Pisanie oświadczeń dla mediów oraz innych tekstów PR w kryzysie
7. Wystąpienia w telewizji w sytuacjach kryzysowych oraz trudnych dla firmy i instytucji
8. Jak ustrzec się manipulacji medialnej w kryzysie