Public Relations. Zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym

Trening strategiczny, którego głównymi zagadnieniami są instrumenty Public Relations oraz strategie postępowania w kryzysach wizerunkowych. Studia przypadków. Ćwiczenia praktyczne.


Charakter szkolenia
Trening strategiczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• umiejętnie budować wizerunek oraz kształtować politykę informacyjną firmy i instytucji, którą reprezentują
• wykorzystywać w praktyce wszelkie narzędzia Public Relations
• tworzyć najlepsze standardy komunikacji wewnętrznej oraz z otoczeniem korporacyjnym
• profesjonalnie nawiązywać oraz podtrzymywać kontakty z mediami masowymi
• kształtować politykę informacyjną firmy lub instytucji w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Wiodące zagadnienia
1. Baza działań Public Relations, czyli jak definiować grupy odbiorców mające wpływ na kształt wizerunku organizacji
2. Planowanie procesu PR w nowoczesnej organizacji na przykładach praktycznych
3. Strategie i taktyki Public Relations
4. Instrumenty Public Relations. Wykorzystanie w praktyce narzędzi służących budowaniu wizerunku korporacyjnego
5. Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w internecie
6. Narzędzia komunikacji wewnętrznej, czyli Internal Relations
7. Relacje wewnętrzne oraz komunikacja z otoczeniem firmy w sytuacjach trudnych i kryzysowych