Komunikacja wewnętrzna

Misja i wizja organizacji a spójny wizerunek korporacyjny. Zastosowanie narzędzi Internal Relations. Kategorie usprawniające efektywną komunikację interpersonalną w zespole. Szkolenie praktyczne.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• tworzyć najlepsze standardy komunikacji wewnątrz firmy i instytucji
• wykorzystywać w praktyce wszelkie narzędzia Internal Relations
• przystąpić do poprawy systemu komunikacji w organizacji
• skutecznie komunikować się w zespole współpracowników.

Wiodące zagadnienia
1. Misja i wizja organizacji a spójny wizerunek korporacyjny
2. Public Relations a komunikacja wewnętrzna
3. Instrumenty Internal Relations w praktyce
4. Debaty programowe, wewnętrzna sieć intranetowa i inne narzędzia wspomagające komunikację wewnątrz firmy
5. Rola wewnętrznych gazetek i biuletynów w kształtowaniu wizerunku oraz w integracji pracowników
6. Skuteczna komunikacji a psychologia
7. Kategorie usprawniające efektywną komunikację interpersonalną w grupie pracowniczej
8. Efektywna praca zespołu a prawidłowy system komunikacji