Public Relations

Public Relations. Zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym

Trening strategiczny, którego głównymi zagadnieniami są instrumenty Public Relations oraz strategie postępowania w kryzysach wizerunkowych. Studia przypadków. Ćwiczenia praktyczne.

Więcej: Public Relations. Zarządzanie wizerunkiem korporacyjnym

   

Komunikacja wewnętrzna

Misja i wizja organizacji a spójny wizerunek korporacyjny. Zastosowanie narzędzi Internal Relations. Kategorie usprawniające efektywną komunikację interpersonalną w zespole. Szkolenie praktyczne.

Więcej: Komunikacja wewnętrzna

   

Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie

W jaki sposób zmienić w sukces trudną sytuację, w jakiej znalazła się firma? Jak planować i wdrażać działania antykryzysowe w komunikacji wewnętrznej oraz w relacjach z otoczeniem korporacyjnym?

Więcej: Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie