Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów w zarządzaniu

Narzędzia komunikacji a kreatywność zespołu. Burza mózgów oraz inne skuteczne techniki twórczego rozwiązywania problemów w biznesie. Szkolenie o charakterze treningu praktycznego.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili:
• twórczo oraz efektywnie pracować nad problemami w zarządzaniu
• indywidualnie podchodzić do wypracowanych przez zespół nowych idei
• pobudzać kreatywność współpracowników lub grupy zadaniowej
• stosować w praktyce najlepsze techniki twórczego rozwiązywania problemów w biznesie.

Wiodące zagadnienia
1. Kreatywność i innowacje we współczesnych organizacjach
2. Narzędzia komunikacyjne w zespole a twórcze rozwiązywanie problemów
3. Procedury w organizacji a kreatywność, czyli jak łączyć oba elementy w praktyce
4. Problemy w zarządzaniu oraz innowacyjność w podejściu do ich rozwiązania
5. Narzędzia komunikacji a kreatywność zespołu
6. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce
7. Jak najefektywniej pracować w trakcie burzy mózgów
8. Mapy myśli i ich rola w pobudzaniu kreatywności oraz rozwiązywaniu problemów