Trening kreatywności

Jak skutecznie wykorzystywać w biznesie różne narzędzia twórczej pracy nad problemami? Warsztaty praktyczne zawierające ćwiczenia bazujące na przykładach z życia zawodowego.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy szkolenie będą potrafili:
• stosować w praktyce najlepsze techniki twórczej pracy nad problemami
• wspierać kreatywność współpracowników oraz zespołów roboczych
• przygotować oraz przeprowadzić efektywną burzę mózgów
• sugestywnie i przekonująco zarządzać grupą pracującą nad rozwiązaniem problemu
• odpowiednio weryfikować pomysły oraz wspierać się techniką mind mapping.

Wiodące zagadnienia
1. Charyzmatyczny menedżer i jego rola w organizacji wspierającej kreatywność
2. Jak budować wizerunek siebie jako osoby gotowej do kreatywnej pracy nad problemami
3. Sugestywność przekazu i siła przekonywania
4. Metody pracy rozwijające kreatywność i twórcze myślenie
5. Burza mózgów jedną z technik twórczego rozwiązywania problemów. Jak efektywnie pracować w jej trakcie
6. Weryfikacja pomysłów i innowacji pojawiających się w trakcie pracy nad rozwiązaniem problemu
7. Mind mapping - mapy myśli wspierające kreatywność i twórcze podejście do problemów w zarządzaniu