Warsztaty medialne

Zaawansowane szkolenie przygotowujące do profesjonalnych wystąpień w mediach oraz udzielania wypowiedzi i wywiadów nie tylko w telewizji. Intensywne warsztaty z kamerą.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
•    świadomie kształtować wizerunek reprezentowanej przez siebie firmy i instytucji w prasie, radiu oraz telewizji
•    stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami mediów ogólnych oraz specjalistycznych
•    w profesjonalny sposób reprezentować swoją firmę i instytucję w środkach masowego przekazu
•    bez obaw występować przed kamerą oraz mikrofonem, a także wypowiadać się śmiało i ciekawie.

Wiodące zagadnienia

1.    Istota profesjonalnej autoprezentacji przed kamerą i mikrofonem – złote zasady
2.    Polityka informacyjna i standardy kształtowania relacji z dziennikarzami
3.    Wypowiedzi eksperckie w telewizji – przygotowanie, realizacja, ewaluacja
4.    Wygłaszanie exposé przed kamerą
5.    Oświadczenia dla mediów w sytuacjach trudnych i kryzysowych
6.    Wywiady telewizyjne w praktyce
7.    Sposoby odpowiadania na pytania dziennikarzy oraz obrona przed krytyką i niesłusznymi oskarżeniami
8.    Praktyka przygotowania oraz przeprowadzania konferencji prasowych i innych spotkań z dziennikarzami
9.    Metody unikania manipulacji medialnych