Komunikacja mediowa (Media Relations)

Media Relations w praktyce, czyli metody kształtowania polityki informacyjnej w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, internet). Ważne zasady współpracy z dziennikarzami. Trening praktyczny.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• tworzyć najlepsze standardy komunikacji korporacyjnej
• godnie reprezentować swoją firmę lub instytucję w mass mediach
• umiejętnie komunikować się z przedstawicielami środków masowego przekazu
• kształtować politykę informacyjną w mediach w sytuacjach kryzysowych
• występować przed kamerą i mikrofonem, a także udzielać wywiadów prasie.

Wiodące zagadnienia:
1. Media Relations, czyli metody kształtowania polityki informacyjnej organizacji w środkach masowego przekazu
2. Polityka informacyjna w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja)
3. Rola tzw. nowych mediów w budowaniu wizerunku nowoczesnej organizacji
4. Narzędzia komunikacji mediowej w praktyce
5. Ważne zasady współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu
6. Jakie informacje są dla mediów najcenniejsze - w jaki sposób takie informacje generować
7. Komunikacja mediowa w sytuacjach kryzysów wizerunkowych