Trening medialny

Praktyczne warsztaty dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, specjalistów PR oraz innych osób reprezentujących swoją firmę i instytucję w mediach. Wiele ćwiczeń z wykorzystaniem kamery.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą:
• umiejętnie reprezentować swoją firmę lub instytucję w mediach oraz na forum publicznym
• stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami
• świadomie kształtować swój wizerunek w prasie, radiu i telewizji
• bez obaw występować przed kamerą oraz mikrofonem, a także udzielać wywiadów
• śmiało i ciekawie dla odbiorców wypowiadać się na forum.

Wiodące zagadnienia
1. Menedżerowie oraz reprezentowane przez nich firmy i instytucje w prasie
2. Specyfika kontaktów z dziennikarzami reprezentującymi dzienniki i periodyki, a także prasę ogólną oraz branżową
3. Wystąpienia w telewizji. Zasady telewizyjnej autoprezentacji. Prawdy kamerowe
4. Wystąpienia w radiu oraz zasady radiowej autoprezentacji
5. Kontakt z przedstawicielami mediów masowych w sytuacjach kryzysowych
6. Jak odpowiadać na trudne pytania ze strony dziennikarzy. Jak radzić sobie z napastliwością i krytyką
7. Konferencje prasowe w praktyce