Skuteczny trener wewnętrzny

Jak przygotować ciekawe szkolenie oraz prezentację o charakterze edukacyjnym? W jaki sposób odpowiadać na potrzeby i oczekiwania słuchaczy? Warsztaty praktyczne dla trenerów wewnętrznych.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy treningu będą potrafili:
• przygotować skuteczne szkolenie oraz efektywną prezentację edukacyjną
• odpowiadać jako trenerzy na potrzeby i oczekiwania słuchaczy
• wzmacniać siłę przekazu werbalnego mową ciała i głosem, a także dodatkowymi elementami wizualnymi
• przygotować odpowiednie materiały wspomagające proces edukacji
• zachować równowagę pomiędzy treścią przekazywaną odbiorcom a formą szkolenia oraz prezentacji edukacyjnej.

Wiodące zagadnienia
1. Metody przygotowywania oraz prowadzenia szkoleń i prezentacji edukacyjnych
2. Zasady efektywnego planowania czasu szkolenia z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy
3. Współczesne metody prowadzenia szkoleń w sposób aktywizujący uczestników
4. Trener a szkolenie, czyli jak skutecznie przedstawić informacje merytoryczne zachowując odpowiednie proporcje
5. Techniki oraz media prezentacyjne wzmacniające przekaz treści merytorycznych
6. Materiały wzmacniające efekt edukacyjny szkolenia. Jak profesjonalnie przygotować pakiety uzupełniające