Savoir-vivre w relacjach zawodowych

Szkolenie dla osób, które pragną umiejętnie reprezentować siebie oraz swoją firmę lub instytucję w kontaktach służbowych, a także postępować w każdej sytuacji zgodnie z zasadami etykiety biznesu.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Po szkoleniu jego uczestnicy będą:
• umiejętnie reprezentować siebie oraz swoją firmę lub instytucję w kontaktach służbowych
• postępować w każdej sytuacji zgodnie z zasadami savoir-vivre’u w biznesie
• operować słowem w sposób uprzejmy, a także wzmacniający siłę przekazu
• prowadzić korespondencję oraz kontaktować się telefonicznie z innymi zgodnie z zasadami etykiety służbowej.

Wiodące zagadnienia
1. Kultura korporacyjna i wizerunek profesjonalisty a etykieta
2. Powitania w biznesie jednym z istotniejszych elementów budujących pierwsze wrażenie
3. Zasady przedstawiania się i prezentacji innych. Tytułowanie w życiu zawodowym. Ceremoniał wymiany wizytówek
4. Etykieta ubioru służbowego, czyli co wolno, a czego nie wypada
5. Sztuka small talk, czyli o umiejętnym prowadzeniu rozmowy. Mile widziane, a także niewskazane tematy konwersacji
6. Netykieta - zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej
7. Trudne sytuacje (konflikty w gronie współpracowników, kwestie sporne z klientami i kontrahentami) a savoir-vivre