Etykieta w biznesie międzynarodowym

W jaki sposób umiejętnie kształtować relacje zawodowe z osobami reprezentującymi inne kultury? Jak uniknąć gaf i nieprzewidzianych sytuacji? Savoir-vivre w międzynarodowym środowisku.


Charakter szkolenia
Trening praktyczny

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
• odnaleźć się w sytuacjach trudnych z punktu widzenia etykiety w biznesie
• umiejętnie reprezentować swoją firmę lub instytucję na forum międzynarodowym
• z wyczuciem budować relacje z partnerami biznesowymi reprezentującymi inną kulturę
• zorganizować spotkanie, przyjąć delegację, prowadzić rozmowy na forum międzynarodowym.

Wiodące zagadnienia
1. Powitania, zasady prezentacji, ceremoniał wymiany wizytówek w relacjach z partnerami z innych kultur
2. Ważne zasady organizacji spotkań i uroczystości w biznesie międzynarodowym
3. Upominki w kontaktach zawodowych
4. Etykieta ubioru służbowego w biznesie międzynarodowym
5. Praktyka relacji służbowych: korespondencja (tradycyjna i elektroniczna), telefony, sztuka small talk
6. Kontakty zawodowe z osobami reprezentującymi kraje europejskie oraz USA
7. Specyfika relacji z przedstawicielami krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu