Szkolenia menedżerskie

Rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, zarządzanie zespołem, proaktywność oraz przywództwo to wybrane tematy naszych eksperckich szkoleń menedżerskich. Realizujemy praktyczne treningi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty diagnostyczne dla menedżerów, kierowników, szefów zespołu i liderów.

Opiekunem merytorycznym tematu oraz autorem programów szkoleń menedżerskich jest dr Paweł Błaszkiewicz.

Zapytaj o możliwość realizacji szkoleń menedżerskich w formule dedykowanej (zamkniętej)

Zapytaj o coaching menedżerski lub o indywidualne sesje szkoleniowo-doradcze z tego zakresu tematycznego

szkolm
Zapraszamy na szkolenia menedżerskie na temat rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, proaktywości oraz przywództwa. Praktyczne treningi i warsztaty, które kierujemy do menedżerów, kierowników, szefów zespołu i liderów, charakteryzują się autorskimi programami oraz ćwiczeniami opartymi na autentycznych sytuacjach z życia zawodowego. Realizując szkolenia menedżerskie w formule zamkniętej, przygotowujemy specjalistyczne i zindywidualizowane programy dedykowane. Poniżej prezentujemy wybrane tematy praktycznych treningów i warsztatów dla menedżerów wraz z wiodącymi zagadnieniami.


Rozwiązywanie konfliktów
Co dobrego wynika z konfliktów w organizacjach? Jak kontrolować poziom konfliktów? Kiedy koszty społeczne konfliktu przekraczają korzyści dla firmy? Praktyczny trening umiejętności interpersonalnych.

Praca zespołowa

Dlaczego praca zespołowa może być mniej efektywna niż indywidualna? W jaki sposób wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów? Jak pracować w grupie ekspertów, specjalistów oraz w sytuacji istnienia relacji służbowych?

Zarządzanie zespołem – produkcyjnym, projektowym, sprzedażowym

Jak kierować tak różnymi ludźmi? W jaki sposób oceniać talenty poszczególnych osób? Jak zjednoczyć zespół wokół wspólnych celów? Co zrobić w sytuacjach kryzysowych?

Proaktywność, czyli sztuka zarządzania

Co wyróżnia ludzi osiągających ponadprzeciętne wyniki w pracy? Jak planować działania? Na czym polega skuteczne wykorzystanie czasu? Praktyczny trening proaktywności.

Przywództwo

Jak wpływać na ludzi poprzez wizję? W jaki sposób zbudować autorytet, nie korzystając z kar i nagród? Jak porwać ludzi do działania? Co zrobić w sytuacji oporu i braku motywacji?

Korzyści dla uczestników szkoleń menedżerskich
 • Uczestnicy po szkoleniach będą między innymi potrafili:
 • zbudować efektywny zespół
 • stosować różne techniki organizacji pracy w grupie
 • organizować system komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a innymi osobami w organizacji
 • umiejętnie radzić sobie w różnych sytuacjach konfliktowych
 • określić swoją rolę liderów w organizacji, a także własny styl zarządzania
 • zdefiniować swoje cele w obszarze kompetencji menedżerskich
 • stosować narzędzia zarządzania projektami i zarządzania zmianą
 • zwiększyć poziom inicjatywy własnej i innych pracowników
 • motywować poprzez angażowanie innych do realizacji celu
 • stosować techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
Charakter szkoleń menedżerskich
Treningi umiejętności interpersonalnych
Warsztaty diagnostyczne

Więcej informacji na temat szkoleń menedżerskich