Przywództwo oraz proaktywność (sztuka zarządzania) – szkolenia dla menedżerów

Jak porwać ludzi do działania? W jaki sposób zbudować autorytet, nie korzystając z kar i nagród? Co zrobić w sytuacji oporu i braku motywacji? Jak planować działania? Zapraszamy na szkolenia menedżerskie: „Przywództwo” oraz „Proaktywność, czyli sztuka zarządzania”. Proponujemy autorskie programy oraz innowacyjne podejście do kwestii doskonalenia praktycznych umiejętności.

artn4Opiekunem merytorycznym tematu, autorem programów oraz głównym trenerem prowadzącym szkolenia menedżerskie jest dr Paweł Błaszkiewicz.


Charakter szkoleń menedżerskich

Treningi umiejętności interpersonalnych
Warsztaty diagnostyczne

Zapytaj o możliwość realizacji szkoleń menedżerskich w formule dedykowanej (zamkniętej) lub o coaching z tego zakresu tematycznego




Przywództwo

Jak wpływać na ludzi poprzez wizję? W jaki sposób zbudować autorytet, nie korzystając z kar i nagród? Jak porwać ludzi do działania? Co zrobić w sytuacji oporu i braku motywacji?

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
 • stosować techniki wzbudzania zaangażowania
 • określać długofalowe cele
 • inspirować do działań w kierunku szczegółowo opracowanej wizji
 • przeprowadzać zmiany organizacyjne
 • rozwijać innych
 • motywować poprzez angażowanie innych do realizacji celu.

Wiodące zagadnienia
 1. Władza lidera
 2. Mity na temat przywództwa
 3. Cechy charyzmatycznych przywódców
 4. Mój styl przywództwa
 5. Przywództwo transformacyjne – klucz do sukcesu w XXI w.
 6. Trudne rozmowy lidera
 7. Warsztat umiejętności osobistych lidera
 8. Badania 360 stopni dotyczące zachowania lidera
 9. Indywidualny plan doskonalenia zdolności do przewodzenia innym

Proaktywność, czyli sztuka zarządzania
Co wyróżnia ludzi osiągających ponadprzeciętne wyniki w pracy? Jak planować działania? Na czym polega skuteczne wykorzystanie czasu? Praktyczny trening proaktywności.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
 • wzmocnić swoje zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania
 • zwiększyć poziom inicjatywy własnej i innych pracowników
 • stosować narzędzia zarządzania projektami i zarządzania zmianą
 • unikać postawy reaktywnej w sytuacjach zawodowych
 • rozwijać swój wpływ na wykonywaną pracę
 • stosować techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiodące zagadnienia
 1. Miejsce proaktywności w codziennej pracy
 2. Specjalista reaktywny a proaktywny. Różnica na poziomie postawy/ zachowań
 3. Rozwijanie postawy proaktywności
 4. Rodzaje celów: ciągłe, dynamiczne, ilościowe, jakościowe, twarde, miękkie itp.
 5. Hierarchizacja celów
 6. Sposób formułowania celów
 7. Sposób postawienia problemu i jego wpływ na tworzone opcje rozwiązań. Redefinicja problemu. Rozróżnienie na problemy konwergencyjne i dywergencyjne
 8. Style myślenia i ich wykorzystanie w zespole: metoda Kapeluszy DeBono
 9. Zachowania, postawy i okoliczności wspomagające i utrudniające myślenie kreatywne
 10. Diagnoza własnego stylu pracy
 11. Eliminowanie niekorzystnych nawyków w zachowaniach w pracy