Coaching medialny

Indywidualne sesje doradczo-szkoleniowe dla rzeczników prasowych, liderów, menedżerów i polityków. Jak udzielać wywiadów, występować przed kamerą, wygłaszać oświadczenia oraz prowadzić konferencje prasowe?

Coaching medialny, złożony z cyklu indywidualnych sesji doradczo-szkoleniowych, polecam między innymi:
• liderom, mówcom medialnym oraz ekspertom
• rzecznikom prasowym firm, korporacji i instytucji
• politykom i osobom reprezentującym organizacje społeczne
• kadrze zarządzającej, kształtującej relacje ze środkami masowego przekazu.

Zapraszam do współpracy, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani:
• świadomym kształtowaniem profesjonalnego wizerunku w prasie, radiu i telewizji
• doskonaleniem umiejętności występowania w środkach masowego przekazu
• praktycznymi wskazówkami, jak umiejętnie komunikować się z dziennikarzami
• opanowaniem zasad udzielania wywiadów oraz sztuki prezentacji przed kamerą i mikrofonem
• stworzeniem w swojej firmie, instytucji lub organizacji najlepszych standardów komunikacji z mass mediami
• zindywidualizowanym wsparciem eksperckim oraz wskazówkami dostosowanymi do bieżących potrzeb.

Program coachingu medialnego ustalany jest indywidualnie – po konsultacjach eksperckich.