Szkolenia dla rzeczników prasowych

Specjalistyczne szkolenia dla rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych, specjalistów Public Relations oraz innych osób, które zajmują się kontaktami z mass mediami.

Praktyczne szkolenia, treningi i sesje doradcze, które prowadzę, obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:
• Kreowanie pozytywnego wizerunku medialnego oraz publicznego
• Autoprezentacja w relacjach z przedstawicielami środków masowego przekazu
• Public Relations, Media Relations oraz Personality Public Relations
• Profesjonalne wystąpienia medialne oraz publiczne
• Przygotowanie do wywiadów, wypowiedzi eksperckich i konferencji prasowych
• Wzmacnianie siły przekazu i przekonywania. Wystąpienia i prezentacje perswazyjne
• Kontakt z mediami w trudnych sytuacjach. Wystąpienia publiczne i medialne w kryzysie.

Zapraszam na szkolenia, praktyczne treningi oraz intensywne warsztaty medialne według programów autorskich. Proponuję zajęcia w formule:
• zespołowej (kameralne grupy uczestników)
• indywidualnej (sesje szkoleniowo-doradcze).

Program szkoleń, sesji i treningów ustalany jest indywidualnie – po konsultacjach eksperckich.