Wystąpienia perswazyjne w biznesie – szkolenie

Zapraszam na szkolenie o charakterze warsztatowym „Wystąpienia perswazyjne w biznesie”. Proponuję oryginalny program autorski, unikalne ćwiczenia praktyczne oraz innowacyjne podejście do zagadnienia.

Uczestnicy szkolenia (prowadzonego w formule grupowej lub indywidualnej) dowiadują się między innymi:
• W jaki sposób wzmocnić sugestywność przekazu?
• Jak przekonać innych do swoich idei i rozwiązań w biznesie?
• Jak umiejętnie wygłaszać swoje poglądy (nawet te niepopularne)?
• W jaki sposób mówić na forum w sposób ciekawy, niebanalny i obrazowy?
• Jak wygłosić olśniewające przemówienie oraz sugestywną prezentację?
• Jak przygotować dobre wystąpienie dostosowane do oczekiwań słuchaczy?

Na szkolenia na temat wystąpień perswazyjnych w biznesie zapraszam między innymi:

• mówców, liderów i ekspertów
• kadrę zarządzającą i rzeczników prasowych
• menedżerów marketingu oraz sprzedaży
• prelegentów, szkoleniowców i trenerów wewnętrznych
• kadrę reprezentującą firmy i instytucje w środkach masowego przekazu.