Wizerunek publiczny w biznesie i polityce - szkolenia, doradztwo

Profesjonalny wizerunek publiczny pełni niezwykle istotną rolę w świecie biznesu, mediów oraz polityki. Jak przystąpić do jego kształtowania? W jaki sposób kreować spójny wizerunek publiczny?

Zapraszam do udziału w szkoleniach praktycznych, treningach (indywidualnych oraz grupowych), a także w projektach doradczych, których wiodącymi zagadnieniami są między innymi:

• Profesjonalna autoprezentacja w życiu zawodowym i relacjach publicznych
• Kreowanie pozytywnego wizerunku publicznego w biznesie i polityce (Personality Public Relations)
• Wystąpienia publiczne oraz prezentacje perswazyjne
• Kształtowanie pozytywnych relacji z mediami masowymi (Media Relations)
• Savoir-vivre w biznesie oraz etykieta w kontaktach międzynarodowych.

Korzyści wynikające z działań służących kreowaniu pozytywnego wizerunku publicznego w biznesie i polityce:

• umiejętnie reprezentowanie oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku swojej firmy, instytucji lub organizacji w otoczeniu biznesowym, politycznym, w środkach masowego przekazu oraz w życiu publicznym
• świadome prezentowanie się na forum jako osoba kompetentna oraz godna zaufania
• wzmacnianie zachowań i elementów osobowości wspomagających profesjonalną autoprezentację
• odpowiednie kształtowanie sugestywności swojego przekazu oraz siły przekonywania.