Szkolenia indywidualne

Zapraszam na indywidualne szkolenia, treningi i sesje doradcze. Do udziału w nich zachęcam m.in. liderów, przedstawicieli życia publicznego, kadrę zarządzającą oraz menedżerów, którzy poszukują wsparcia eksperta.

Indywidualne szkolenia, treningi i sesje doradcze, na które zapraszam, obejmują m.in. takie zagadnienia, jak:

• Autoprezentacja w biznesie, mediach i polityce
• Wizerunek publiczny lidera, eksperta, profesjonalisty
• Wystąpienia publiczne i wygłaszanie przemówień
• Prezentacje perswazyjne, tematyczne i handlowe
• Wystąpienia w mediach (udzielanie wywiadów, prezentacja telewizyjna)
• Etykieta w biznesie oraz savoir-vivre w kontaktach międzynarodowych.

Korzyści wynikające z udziału w indywidualnych szkoleniach, treningach i sesjach doradczych:
• program przygotowywany pod kątem osobistych potrzeb
• wyższa skuteczność i lepsze efekty niż podczas tradycyjnych zajęć grupowych
• wsparcie eksperckie przy realizacji trudnych zadań i projektów
• warunki realizacji (czas, termin, miejsce) dopasowane do indywidualnych preferencji.