Trener medialny i doradca

Wielu liderów, ekspertów i przedstawicieli świat biznesu oraz polityki, którzy mają kontakty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji, poszukuje praktycznych wskazówek, jak umiejętnie komunikować się z mediami.

Jestem trenerem medialnym i doradcą osób, które reprezentują swoje korporacje, firmy, instytucje lub organizacje w kontaktach z przedstawicielami środków masowego przekazu. Do tej grupy należą między innymi:
• liderzy, politycy i eksperci
• reprezentanci kadry zarządzającej
• rzecznicy prasowi
• specjaliści Public Relations.

Zapraszam do współpracy, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani:
• stworzeniem w swojej firmie, instytucji lub organizacji najlepszych standardów komunikacji z mass mediami
• świadomym kształtowaniem profesjonalnego wizerunku w prasie, radiu i telewizji
• praktycznymi wskazówkami, jak umiejętnie komunikować się z dziennikarzami
• doskonaleniem umiejętności występowania w środkach masowego przekazu
• opanowaniem zasad udzielania wywiadów oraz sztuki prezentacji przed kamerą i mikrofonem
• zindywidualizowanym wsparciem eksperckim oraz wskazówkami dostosowanymi do bieżących potrzeb.