Indywidualne treningi wystąpień w mediach

Wystąpienia w środkach masowego przekazu wymagają specyficznego przygotowania. Wywiady i prezentacje przed kamerą nie należą do najłatwiejszych – istotne jest więc opracowanie ich scenariusza.

Przygotowuję do wystąpień w mediach wielu liderów, polityków, mówców, ekspertów i innych przedstawicieli świata biznesu oraz życia publicznego. Na treningi i sesje doradcze zapraszam osoby, które zainteresowane są:
• doskonaleniem umiejętności występowania w środkach masowego przekazu
• opanowaniem zasad udzielania wywiadów oraz sztuki prezentacji przed kamerą
• indywidualnym przygotowaniem do określonego wystąpienia w mediach
• przygotowaniem scenariusza trudnego bądź nietypowego wywiadu
• zindywidualizowanym wsparciem eksperckim oraz wskazówkami dostosowanymi do bieżących potrzeb.

Korzyści wynikające z indywidualnych treningów wystąpień w mediach:
• wysoki poziom skuteczności oraz efektywności
• realizacja osobistych i bieżących potrzeb
• perfekcyjne opanowanie zasad prezentacji przed kamerą
• warunki realizacji (czas, termin, miejsce) dopasowane do preferencji.