Kreowanie ekspertów

Otoczenie biznesowe postrzega działające na rynku korporacje, firmy i instytucje przez pryzmat osób, z którymi ma bezpośredni kontakt. Warto więc kreować profesjonalny wizerunek liderów, ekspertów i menedżerów.

Do udziału w autorskim Programie Kreacji Ekspertów zapraszam menedżerów, liderów i ekspertów, którzy:
• pragną godnie i umiejętnie reprezentować swoją firmę, korporację bądź instytucję w otoczeniu biznesowym
• chcą świadomie kształtować swój wizerunek publiczny, a także wzmacniać te elementy osobowości, które są wyznacznikami charyzmy
• reprezentują swoją organizację na konferencjach, seminariach i sympozjach, a także aktywnie działają w grupach środowiskowych i branżowych
• występują w środkach masowego przekazu, udzielają wywiadów, rozmawiają z przedstawicielami prasy, radia i telewizji
• poszukują indywidualnego wsparcia eksperckiego i wskazówek dostosowanych do osobistych potrzeb.

Wiodące zagadnienia Programu Kreacji Ekspertów:
• Kształtowanie profesjonalnego wizerunku osobistego
• Autopromocja w świecie biznesu, polityki i mediów
• Networking i kształtowanie relacji w środowisku zawodowym
• Budowanie pozytywnych relacji z mediami masowymi
• Występowanie publiczne oraz wygłaszanie prezentacji perswazyjnych.