Prezentacje biznesowe i wystąpienia – szkolenie

Szkolenie interaktywne o charakterze warsztatowym. Trening zawiera autorskie ćwiczenia bazujące na przykładach realnych sytuacji z życia zawodowego. Szkolenie prowadzi Elżbieta Żurek – ekspert, osobisty trener wielu przedstawicieli świata biznesu i polityki oraz autorka trzech książek na temat wystąpień publicznych i prezentacji, w tym publikacji „Wystąpienia perswazyjne. Biznes, media, polityka”.


Zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formule dedykowanej (zamkniętej)

Zapytaj o indywidualne sesje szkoleniowo-doradcze z tego zakresu tematycznego

artnInformacje ogólne
Jak przygotować scenariusz profesjonalnej, efektywnej i pełnej dynamiki prezentacji biznesowej? W jaki sposób zdobyć zaufanie odbiorców oraz przekonać ich do przedstawianych idei, rozwiązań i pomysłów? Jak przeprowadzić, a następnie dokonać ewaluacji prezentacji informacyjnej, tematycznej, marketingowej, handlowej, a także edukacyjnej? Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Prezentacje biznesowe i wystąpienia”.

Charakter szkolenia
Zajęcia mają charakter wybitnie warsztatowy. Szkolenie opiera się na dedykowanych ćwiczeniach symulacyjnych, które nagrywane są za pomocą kamery. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje od trenera indywidualne wskazówki rozwojowe.

Formuła zajęć
Interaktywne szkolenia na temat prezentacji i wystąpień w biznesie prowadzone są w formule:
• zespołowej (kameralne grupy uczestników)
• indywidualnej (sesje szkoleniowo-doradcze).

Zajęcia indywidualne proponujemy osobom, które poszukują:
• wsparcia doświadczonego eksperta podczas przygotowań do ważnych prezentacji
• doradztwa w zakresie opracowywania scenariuszy różnych wystąpień w biznesie
• profesjonalnej pomocy przy realizacji nietypowych prezentacji tematycznych, handlowych i branżowych
• zindywidualizowanego podejścia do zadania oraz zorientowania na cel.

Do kogo kierowane jest szkolenie?
Szkolenie eksperckie na temat prezentacji i wystąpień biznesowych polecamy między innymi:
• mówcom, menedżerom, ekspertom oraz kadrze zarządzającej
• osobom prowadzącym prezentacje tematyczne, marketingowe, handlowe i branżowe
• liderom debat, dyskusji, zebrań i spotkań biznesowych.

Wiodące zagadnienia
1. Metody przygotowania treści, scenariusza oraz formy prezentacji i wystąpień w biznesie w różnych sytuacjach zawodowych
2. Elementy kształtowania oraz wzmacniania dynamiki prezentacji biznesowych (tematycznych, handlowych, produktowych i branżowych)
3. Mówca a skuteczne wystąpienia w biznesie. Ważne elementy mowy ciała oraz techniki operowania głosem
4. Styl wypowiedzi mówcy biznesowego. Zabiegi werbalne służące nawiązywaniu dobrego kontaktu ze słuchaczami
5. Wystąpienia wzbogacone elementami wizualnymi. Przegląd technik i mediów prezentacyjnych
6. Ważne zasady przygotowania elementów wizualnych wzbogacających przekaz werbalny
7. Trudne i nieprzewidziane sytuacje w relacjach z odbiorcami prezentacji i wystąpień biznesowych
8. Dobre praktyki prowadzenia debat, spotkań problemowych i dyskusji w zespołach