Praca zespołowa oraz rozwiązywanie konfliktów – szkolenia

Dlaczego praca zespołowa może być mniej efektywna niż indywidualna? Jak pracować w grupie ekspertów, specjalistów oraz w sytuacji istnienia relacji służbowych? Co dobrego wynika z konfliktów? W jaki sposób kontrolować ich poziom w organizacji? Zapraszamy na autorskie i innowacyjne szkolenia menedżerskie: „Praca zespołowa” oraz „Rozwiązywanie konfliktów”.

art2Opiekunem merytorycznym tematu, autorem programów oraz głównym trenerem prowadzącym szkolenia menedżerskie jest dr Paweł Błaszkiewicz.

Charakter szkoleń menedżerskich
Treningi umiejętności interpersonalnych
Warsztaty diagnostyczne

Zapytaj o możliwość realizacji szkoleń menedżerskich w formule dedykowanej (zamkniętej) lub o coaching z tego zakresu tematycznego
Praca zespołowa

Dlaczego praca zespołowa może być mniej efektywna niż indywidualna? Jak ją wykorzystać do rozwiązywania problemów? Jak pracować w grupie ekspertów, specjalistów oraz w sytuacji istnienia relacji służbowych?

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleni będą potrafili:
 • zbudować efektywny zespół
 • stosować różne techniki organizacji pracy w grupie
 • rozpoznawać role osób zaangażowanych w pracę zespołową
 • organizować system komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a innymi osobami w organizacji
 • monitorować i reagować na różne zachowania członków grupy.

Wiodące zagadnienia
 1. Zespół a grupa – warunki istnienia zespołu
 2. Korzyści pracy zespołowej
 3. Zasady efektywnej pracy zespołu (zasada różnorodności, współpracy i aktywności)
 4. Typologia ról zespołowych w wymiarze zadaniowym i interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu
 5. Kompetencje merytoryczne i społeczne członków zespołu
 6. Modele komunikacji w organizacji i ich konsekwencje dla przepływu informacji
 7. Techniki aktywnego słuchania: m.in. parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie
 8. Selekcja istotnych informacji
 9. Normy grupowe
 10. Fazy rozwoju grupy
 11. Potencjalne zagrożenia w pracy zespołowej
 12. Techniki zwiększające zaangażowanie w pracę zespołową
 13. Ocena pracy zespołowej

Rozwiązywanie konfliktów
Co dobrego wynika z konfliktów w organizacjach? Jak kontrolować poziom konfliktów? Kiedy koszty społeczne konfliktu przekraczają korzyści dla firmy?

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:
 • analizować przyczyny i przebieg konfliktu
 • diagnozować własny styl reagowania na konflikt
 • doskonalić umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach konfliktowych
 • zrozumieć własną, specyficzną reakcję na stres w konflikcie
 • kontrolować poziom zaangażowania w konflikt
 • zapobiegać kumulacji negatywnych emocji.

Wiodące zagadnienia
 1. Współczesne koncepcje dotyczące konfliktu
 2. Co to znaczy, że mamy konflikt?
 3. Poziomy konfliktu w organizacji i w relacjach społecznych
 4. Pozytywy konfliktu dla zespołu i organizacji
 5. Konstruktywny vs. niszczący przebieg konfliktu
 6. Termometr konfliktu – ocena sytuacji konfliktowych
 7. Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową
 8. Etapy działania w czasie rozwiązywania problemów
 9. Analiza sytuacji z pracy uczestników
 10. Jak walczyć z krytycyzmem innych?
 11. Analiza najczęściej występujących konfliktów – opracowanie optymalnych strategii ich rozwiązywania
 12. Fizjologia stresu. Mechanizm reakcji stresowej. ‘Punkt mniejszej odporności’ – poznanie specyfiki własnej reakcji na stres. Skutki kumulacji stresu
 13. Osobowość jako czynnik sprzyjający reakcjom stresowym
 14. Przegląd modeli radzenia sobie ze stresem, 3 modele ‘copingu’ – zadaniowy/ emocjonalny/ ucieczkowy – wraz z oceną ich skuteczności, możliwości zastosowana określonych strategii w poszczególnych sytuacjach
 15. Dystansowanie się do zdarzeń poprzez stosowanie technik asertywnych (wyrażanie emocji, potrzeb, oczekiwań)