Wystąpienia publiczne - sztuka przemawiania w praktyce

art2Jakie znaczenie ma w sztuce przemawiania siła pierwszego wrażenia oraz charyzma mówcy? Czy można wygłaszać ciekawe mowy bez przygotowania? O jakich elementach naszego zachowania powinniśmy pamiętać w czasie przemówień? Jak mówić, by osiągnąć cel według Elżbiety Żurek - trenera wystąpień publicznych.

Elżbieta Żurek

1. Wzmacniaj siłę pierwszego wrażenia, mając świadomość, że początkowe chwile Twojego kontaktu z innymi mogą zdecydować o ich późniejszej sympatii bądź antypatii do Ciebie jako mówcy oraz profesjonalisty.

2. Zachowuj się w sposób charyzmatyczny, ponieważ dzięki temu szybciej wzbudzisz zainteresowanie Twoich słuchaczy tym, co masz im do zakomunikowania. Pamiętaj, że charyzma to jeden z istotniejszych elementów oceny kompetencji mówcy.

3. Przed każdym wystąpieniem przygotuj się starannie zarówno w sferze merytorycznej, jak i emocjonalnej. Opracuj nie tylko szczegółowy scenariusz prezentacji, ale pomyśl także o uspokojeniu myśli i opanowaniu tremy.

4. Pamiętaj o mowie ciała, która - odpowiednio stosowana - wzmocni siłę Twojego przekazu. Unikaj niewskazanych w takich sytuacjach zachowań awerbalnych, wspomagaj wypowiadanie przez Ciebie słowa odpowiednimi gestami, postawą oraz mimiką.

art25. Wzmacniaj Twoje wypowiedzi określonymi elementami techniki operowania głosem. Mów w sposób wyraźny, donośny, w odpowiednim tempie, z urozmaiconą melodyką. Stosuj akcenty oraz pauzy, które sterują napięciem wypowiedzi.

6. Zanim przystąpisz do przygotowania wystąpienia, dokonaj szczegółowej analizy przyszłego audytorium. Zastanów się, czy Twoimi słuchaczami będą fachowcy czy laicy, przełożeni czy podwładni, humaniści czy zwolennicy nauk ścisłych.

7. W przemyślany i staranny sposób buduj scenariusz każdego wystąpienia. Przygotuj elementy, które je urozmaicą, a także stworzą odpowiednią dramaturgię.

8. Pamiętaj o stosowaniu w praktyce ważnych zasad stylu języka, ponieważ stanowi on istotny element każdego wystąpienia. Wypowiadaj się w sposób elegancki, staranny i dostosowany do preferencji Twoich słuchaczy.

9. Naucz się argumentować w odpowiedni sposób. W czasie wystąpienia przytaczaj przede wszystkim te argumenty, które najsilniej przemawiają do Twoich odbiorców.

10. W każdym momencie wystąpienia staraj się w pełni współgrać z audytorium. Bacznie obserwuj stan zainteresowania słuchaczy Twoją prezentacją. W trudnej sytuacji zmień scenariusz i dostosuj swój przekaz do nowych warunków.