Wizerunek medialny - kreacja w biznesie i polityce

art5Wizerunek menedżera, lidera i polityka, kształtowany z pomocą mediów masowych, wpływa bez wątpienia na postrzeganie przez otoczenie reprezentowanej przez niego firmy, instytucji czy partii politycznej. Czym charakteryzują się osoby, o których mawia się, że są medialne? W jaki sposób definiuje się taki wizerunek?

Elżbieta Żurek

Wizerunek to obraz osoby, przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, budowany w otoczeniu na podstawie informacji dochodzących do osób je reprezentujących. Rezultatem są subiektywne wrażenia, mające wpływ na ostateczną opinię o kształcie wizerunku. Kształtując pozytywny wizerunek osobisty w sposób pośredni budujemy obraz firmy, instytucji czy grupy społecznej (np. zawodowej), którą reprezentujemy.

Istotną rolę w kreowaniu wizerunku odgrywają środki masowego przekazu. Wystąpienia w mediach (a szczególnie - co oczywiste - w telewizji) poszczególnych osób wpływają na postrzeganie całej firmy, instytucji czy partii politycznej, którą reprezentują. Co powoduje, że o niektórych mawia się, że są medialni? Jak można zdefiniować taki wizerunek?

Wyznaczniki wizerunku medialnego
Umiejętność występowania na forum - a szczególnie przed kamerą telewizyjną - można w dużym stopniu opanować i wyćwiczyć. Wiedzę na temat nawiązywania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z dziennikarzami zdobyć można na szkoleniach z zakresu Public i Media Relations. Postępowanie z klasą, elegancja słowa, trzymanie emocji na wodzy, a także zachowania etyczne to kwestia świadomości i panowania nad sobą. Wymienione elementy to jednak nie wszystko, aby mówić o tzw. osobowości medialnej. Ci, którzy nią dysponują, potrafią dobrze prezentować się na forum, przyciągać uwagę oraz wzbudzać zainteresowanie swoim przekazem, pozostając przy tym naturalnymi i swobodnymi. Najważniejszymi elementami pozytywnego wizerunku medialnego są entuzjazm i pasja (przejawiające się dynamicznym zachowaniem), a także tzw. charyzma, którą definiuję poniżej.

art5Charyzma i medialność
Każdy z nas jest w stanie wymienić przynajmniej kilka znanych sobie osób z charyzmą. Takie osobowości reprezentują nie tylko świat kultury, biznesu czy polityki, ale także najbliższe nam otoczenie. Znamy świetnych, charyzmatycznych szefów zespołu, pod których kierownictwem realizowane są śmiałe projekty. Pamiętamy nauczycieli, których osobowość powodowała, że uczniowie zaczynali interesować się daną dziedziną wiedzy - mimo, że wcześniej była im ona obojętna. Charyzma jest także jedną z ważniejszych cech dobrych mówców i prelegentów, którzy właśnie dzięki niej skupiają na sobie uwagę słuchaczy, a w konsekwencji wzbudzają zainteresowanie tym, co mają do przekazania.

Charyzmatyczna osobowość
Osoby charyzmatyczne posiadają przede wszystkim umiejętność przyciągania uwagi. Dysponują świadomością swoich mocnych stron. Zazwyczaj szybciej od innych przyjmują wszelkie wyzwania. Wyróżnia je umiejętność życia „tu i teraz” (nie odkładają planów i zamierzeń na nieokreśloną przyszłość), zainteresowanie otoczeniem, a także zdolność zarażania zapałem i zaangażowaniem (czynią to m.in. rozprawiając z pasją o swoich projektach i planowanych przedsięwzięciach). Ludzie z charyzmą potrafią okazywać uczucia (szczególnie radość, entuzjazm, zaniepokojenie) i szybciej od innych reagują  współczuciem oraz chęcią pomocy. Zdaniem wielu charyzma to część osobowości, z którą się rodzimy. Pamiętajmy jednak, że nad wzmocnieniem wielu jej elementów - mając ich świadomość - można pracować.

Zapamiętaj
Cechami wyróżniającymi charyzmatyczną osobowość są:
• świadomość posiadania mocnych stron
• odwaga w podejmowaniu ryzyka
• świadomość życia „tu i teraz”.
• gotowość do podejmowania szybkich decyzji
• umiejętność przekazywania innym swojego zapału, inicjatywy i zaangażowania
• zainteresowanie innymi
• umiejętność okazywania uczuć
• odpowiednia mowa ciała oraz technika operowania głosem
• oryginalny profil własnej osoby
• indywidualny styl i klasa.